h

Burgerraadsleden in Roosendaal

(Mike van Heumen)

Onlangs is in de gemeenteraad een raadsvoortel aangenomen dat de toevoeging van burgerraadsleden aan commissievergaderingen van de raad mogelijk maakt. Op het eerste gezicht lijkt dit een uiterst sympathiek gebaar richting de Roosendaalse bevolking om haar meer bij de politiek te betrekken, maar wat zijn burgerraadsleden precies en kleven er misschien ook nadelen aan de invoering van deze burgerraadsleden?

Burgerraadsleden zijn mensen die tijdens commissievergaderingen van de gemeenteraad hun zegje mogen doen in naam van de partij waar ze burgerraadslid van zijn. Om dit te verduidelijken: er is afgesproken dat elke fractie maximaal 2 burger-raadsleden mag beëdigen. We hebben in Roosendaal twee raadscommissies (commissie Bestuur en commissie Omgeving) dus dit komt neer op 1 burgerraadslid per commissie per fractie.

Het aantal stoeltjes voor een partij zal in de commissievergaderingen niet veranderen met de komst van de burgerleden. Dit houdt in dat als een burger-raadslid plaats wil nemen in de vergadering een raadslid van zijn of haar partij voor hem of haar plaats zal moeten maken. Dit kan voor één agendapunt, enkele agendapunten of zelfs de hele vergadering. Hoe de rol van het burgerraadslid wordt ingevoerd is helemaal aan de partijen zelf.

- Democratisch gehalte en steunfractie

Over de vraag hoe democratisch de toevoeging van burgerraadsleden is valt te twisten. Tijdens de verkiezingen van afgelopen maart hebben de Roosendalers gestemd (niet massaal, maar toch) op de partij waarvan zij dachten dat die het  het beste voor het zeggen kon hebben in Roosendaal. Het gevolg hiervan is dat een aantal partijen met veel mensen vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad en een aantal partijen het met een stuk minder mensen moeten doen. Grote partijen zullen minder snel gebruik maken van burgerraadsleden, omdat zij toch al genoeg mensen hebben om het werk onder te verdelen.

Kleine partijen daarentegen zullen wél gebruik willen maken van burgerraadsleden, omdat de werkdruk anders te groot zou kunnen worden. Alleen maar logisch natuurlijk, maar hierbij wordt wel voorbijgegaan aan het feit dat deze partijen niet voor niks nu zo klein zijn. Zoals gezegd is dit zo bij de vorige verkiezingen democratisch besloten door de Roosendaalse bevolking en nu krijgen die kleine partijen er toch ineens een (betaald) hulpmiddel bij in de vorm van een burgerraadslid.

Daar komt natuurlijk nog eens bij dat het partijen nu ook al vrij staat om een eigen steunfractie te gebruiken, waarin zij haar achterban zaken kan laten uitzoeken in voorbereiding op de commissie- en raadsvergaderingen en op die manier dus de werkdruk voor de raadsleden kan verlagen. Dat niet alleen, het is ook een ideale manier om de achterban van je partij betrokken kan houden bij de politiek. Twee vliegen in één klap dus.

- Kweekvijver

Een argument dat werd aangedragen tijdens het debat was het argument dat met de invoering  van burgerraadsleden er voor mensen die geïnteresseerd zijn in de politiek een mogelijkheid is om zo als het ware even 'warm te draaien' en om te kijken of het raads-lidmaatschap ze echt wat lijkt. Een mooi argument natuurlijk, maar de mogelijkheid om aan het raadswerk te snuffelen was er al in de vorm van een uitgebreide cursus die de griffie van de gemeente Roosendaal ieder jaar verzorgt. Bij deze cursus krijgen cursusisten de mogelijkheid om met alle facetten van het raadswerk kennis te maken op een erg interessante en gezellige manier, dus mensen die inderdaad interesse hebben in de Roosendaalse politiek, hadden ook zonder de invoering van burgerraadsleden al de mogelijkheid om eens kennis te maken met het raadswerk.

-Kostenplaatje

En wat mag zo'n burgerraadslid dan kosten? De SP heeft steeds gepleit, als er dan toch doorgezet moest worden met het idee van de burgerraadsleden, om dit plan kostenneutraal te laten zijn. Toch is het nu zo dat elk burgerraadslid 50 euro vergoeding tegemoet kan zien als hij of zij aanwezig is bij een commissievergadering. De gemeente Roosendaal heeft al geen geld teveel en als de plannen van Riek Bakker uitgevoerd moeten gaan worden, gaat dat de gemeente miljoenen kosten. Zeker op dit moment is dus elke euro er één die we niet kunnen missen en het is dan ook jammer dat de invoering van burgerraadsleden de Roosendaalse gemeenschap weer geld moet kosten.

De Roosendaalse burger meer bij de politiek betrekken doe je niet door 18 mensen meer in de commissievergaderingen toe te laten. Dit doe je door als partij de straten op te gaan en daar aan de mensen te vragen wat er speelt, iets wat de SP altijd al heeft gedaan en als de andere partijen zo graag een democratischer Roosendaal willen is het misschien een idee dat zij zich ook wat vaker op straat gaan begeven in plaats van zich te verschuilen achter 'democratische' ideeën zoals de toevoeging van burgerraadsleden aan de Roosendaalse politiek.

U bent hier