h

Afhankelijk van de gratie van het bedrijfsleven?

Willen we met z'n allen afhankelijk zijn van de
gratie van het bedrijfsleven óf willen we de menselijke maat behouden in onze gemeente?

De centrale overheid heeft aangegeven steeds meer zaken aan de burgers zelf te willen overlaten. Een mooi eufemisme voor meer marktwerking en minder overheid. Ook in Roosendaal staat deze 'burgerparticipatie' voor de deur. En met de gemeenteraad die er nu zit ziet het er naar uit dat mensen helemaal aan hun lot worden overgelaten.

De burgemeester en wethouders erkennen weliswaar dat de politiek op gemeentelijke niveau een nieuw tijdperk ingaat, maar in plaats van dit tijdperk in goede banen te willen leiden zeggen zij dat de gemeente zo min mogelijk moet doen en willen zij zoveel mogelijk aan de burgers en bedrijven overlaten. Immers deze tijd van grote onzekerheden is volgens hen het beste moment om er maar eens rustig op los te experimenteren volgens de bekende 'vallen-en-opstaan-methode', maar dan wel zonder het opstaan, omdat zoals al eerder gezegd de gemeente voornemens is om langs de zijlijn te gaan staan toekijken hoe deze vergaande decentralisatie zal gaan uitpakken en daardoor altijd pas in actie zal komen als het kwaad al is geschied. Een uiterst kwalijke zaak, als je het ons bij de SP vraagt.

Deze verkiezingen gaan niet alleen om het wel of niet er doorheen drukken van een prestigeproject zoals De Passerelle of het willen neerzetten van Roosendaal als een 'Smart Retail City' wat opzich al erg genoeg zou zijn. Nee deze verkiezingen gaan ook over veel fundamentelere zaken van onze samenleving: willen we met z'n allen afhankelijk zijn van de gratie van het bedrijfsleven óf willen we de menselijke maat behouden in onze gemeente?

De SP kiest duidelijk voor het laatste alternatief en u kunt hier ook voor kiezen door op 19 maart bij de gemeenteverkiezingen voor de SP Roosendaal te kiezen.

 

(De opinies op deze pagina worden op persoonlijke titel geschreven en
vertolken niet noodzakelijkerwijs het standpunt van de Roosendaalse SP.
Wel beschouwen wij deze bijdragen als een nuttige aanvulling op de
discussies over maatschappelijke vraagstukken - SP Roosendaal)

U bent hier