h

24-uurs vraag Mariahove

25 november 2007

24-uurs vraag Mariahove

Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen omtrent Mariahove hebben de fracties van de SP en het CDA de volgende vragen aan de wethouder.

Heden is raadsmededeling 235-2007 inzake stand van zaken Villa Mariahove na de brand op 15 juli 2007 verspreid. In de Raadsmededeling informeert de wethouder de raad over zijn handelwijze vanaf de brand tot heden.

In BN/de Stem van donderdag 22 november jl. is een opiniestuk gepubliceerd van Marco Onrust (voorzitter van de Stichting Beeld) met als titel “Roosendaal hoort Mariahove te behoeden voor verval”. In dit artikel stelt de schrijver dat de gemeente snel een oplossing moet zoeken voor Mariahove, voordat de villa geheel ten prooi valt aan de elementen. Hij is bang dat het gesol met dit belangrijke monument leidt tot verder verval met als gevolg dat Roosendaal over een jaar een beeldbepalend gebouw armer is. Er wordt in dit artikel door een deskundige (schrijver is architect) een verontrustend beeld geschetst over de toekomst van Mariahove.
De SP fractie is van mening dat het zover niet mag komen en alles in het werk gesteld dient te worden om dit fraaie monument in de binnenstad van Roosendaal te behouden en in zijn oude luister te herstellen.
De raadsmededeling is wat ons betreft vooral een zakelijk en technisch verslag over de activiteiten m.b.t. bereddering en consequenties voor de verkoop.
Er klinkt echter op geen enkele wijze in door dat bij het college het besef bestaat dat het behoud van Mariahove van groot belang is voor Roosendaal, laat staan de motivatie om daar keihard aan te werken.
De raadsmededeling ademt in deze zin ook meer het beeld uit van een wethouder die meer geïnteresseerd is in de verkoop van Mariahove dan het behoud.

Hiernaast roept de raadsmededeling ook vragen op over de rol van Aramis in deze en de afspraken die er gemaakt zijn tussen Aramis en de gemeente.
De SP fractie is verbaasd over het feit dat enerzijds gesteld wordt dat wethouder pas op 2 november 2007 geïnformeerd is door Aramis over hun betrokkenheid bij het werkgelegenheidsproject van Alexander Calder, waarbij ook gerept wordt over een mogelijke ontwikkeling van Mariahove.
Het lijkt ons onbestaanbaar dat Aramis meedoet aan een dergelijk project zonder dat er afspraken met de gemeente gemaakt zijn op ambtelijke of bestuurlijk niveau.

Wij hebben de volgende vragen:

  1. Hoe en wanneer zijn de contacten van de gemeente op ambtelijk niveau met Aramis over hun betrokkenheid bij het werkgelegenheidsproject van Alexander Calder tot stand gekomen en welke afspraken zijn hierbij gemaakt?
  2. Zijn er in relatie tot het bovenstaande afspraken met Aramis gemaakt over de mogelijk aankoop van Mariahove met eventuele randvoorwaarden?
  3. Wat is de mening van de wethouder over het artikel in BN/deStem van 22 november jl.?
  4. Wat is voor de wethouder belangrijker m.b.t. Mariahove: behoud of verkoop en waarom?

Namens de fracties van
SP , Peter den Hartog
CDA, Hans Verbraak

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier