h

Nieuws van de afdeling

23 oktober 2017

Adriënne Maas lijsttrekker SP Roosendaal

Foto: SP

De leden van de SP Roosendaal hebben Adriënne Maas gekozen als lijsttrekker voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen. De gehele voorgedragen top-10 kandidatenlijst werd op de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

Lees verder
19 september 2017

SP buurt in de Kroeven

Foto: SP

De SP Roosendaal gaat de komende weken op pad in de Kroeven om met de bewoners te praten over hun buurt. Afgelopen zaterdag hebben vrijwilligers van de SP al met buurtbewoners gesproken. Dit leidde tot leuke en vruchtbare gesprekken. Ook vanavond gaat de SP Roosendaal weer de buurt in. Van 18.30 tot 20.00 uur komt de politiek naar de buurtbewoners om te luisteren in plaats van andersom! Andere data kunt u vinden in de agenda op de website. Wilt u ook iets kwijt over uw buurt of een keer met ons mee op pad? Mail ons dan: roosendaal@sp.nl

Lees verder
18 september 2017

Tijdelijke vervanging raadslid Marcel van der Aa door Tineke Claessens

Foto: SP

Afgelopen donderdag 14 september is Tineke Claessens benoemd als raadslid. Tineke vervangt Marcel van der Aa voor enkele maanden vanwege ziekte en revalidatie. Wij wensen Marcel veel sterkte en succes met revalideren en Tineke veel succes met het raadswerk.

Lees verder
1 augustus 2017

Veel aandacht voor Hulp bij het Huishouden Plus

Vanaf 1 juli is gestart met het werken volgens de nieuwe werkwijze Hulp Bij Huishouding met lichte begeleiding (HBH+). Het belangrijkste daarbij is dat medewerkers niet meer in een groot gebied werken, maar zorgverleners van een bepaalde zorgverlenende instelling binnen een bepaalde wijk zoveel mogelijk alle zorg bieden. Daardoor is er minder reistijd en zijn de zorgverleners binnen die wijk heel goed bekend met de zorg die nodig is en de zorg die geboden kan worden. Daarbij werken zij zoveel mogelijk samen met de mensen die in de buurt wonen, vrijwilligers, buurthuizen en organisaties in die wijk die hun cliënten wat kunnen bieden. Daardoor leren zorgverleners elkaar beter kennen en kunnen zij elkaar beter ondersteunen. Deze manier van werken sluit naar verwachting beter aan bij de zorg die nodig is voor onze oudere bewoners die steeds langer, met steeds meer zorg, thuis blijven wonen.

Lees verder
17 juli 2017

Dankzij de SP wordt Roosendaal in 2018 wéér een stukje socialer

Donderdag 13 juli was misschien wel de belangrijkste dag van het jaar voor de gemeenteraad van Roosendaal. Op die dag heeft de gemeenteraad namelijk besloten over de Kadernota 2018.

Lees verder
27 juni 2017

SP Roosendaal steunt acties in basisonderwijs

Foto: SP

Meesters en juffen voerden vandaag actie voor een eerlijk salaris en lagere werkdruk in het basisonderwijs. Het eerste uur legden zij het werk neer en vanmiddag stonden duizenden leraren en sympathisanten op het Malieveld in Den Haag. De SP Roosendaal steunt deze actie door het PO-front van harte. SP'ers Tineke Claessens en Bernd Missal staken de leraren op basisschool de Singel een hart onder de riem met wat lekkers. Dit werd aangeboden door Simon, leerling op de Singel en Tineke's kleinzoon.

Lees verder

Pagina's

U bent hier