h

Nieuws uit 2014

25 november 2014

Thema-avond met Tiny Kox

Vrijdag 21 november vond weer een door SP Roosendaal georganiseerde  thema-avond plaats. Gastspreker was Tiny Kox, senator voor de SP in de Eerste Kamer.

Lees verder
10 november 2014

Begroting 2015: SP-voorstel voor herijking armoede-en minimabeleid krijgt brede steun

Woensdag 5 november jl. heeft de gemeenteraad ingestemd met de begroting 2015. Het is de eerste begroting van het nieuwe College met daarin ook onze SP-wethouder Hugo Polderman. Er zijn twee grote pijlers in deze begroting. De eerste gaat over de drie decentralisaties van het Rijk naar de gemeente (zorg, jeugdzorg en participatie). En de tweede pijler is de versterking van de economie en de leefbaarheid.

Lees verder
1 november 2014

RED DE ZORG: KOM 8 NOVEMBER NAAR DEN HAAG!

Na maanden acties voeren is er een goede cao voor de thuiszorg en de verpleeg- en verzorgingshuizen. De cao regelt de voorwaarden waaronder de mensen in de zorg hun werk verrichten. Of deze mensen hun werk behouden, hangt af van de besluiten die de politiek in Den Haag en de gemeenten nemen. Onlangs werd duidelijk dat veel gemeenten de toch al rigoureuze bezuinigingen door het Rijk van 11 procent optrekken naar maar liefst 25 procent.

Lees verder
26 oktober 2014

Geanimeerde discussie op thema-avond zorg

Op vrijdag 24 oktober vond de tweede thema- avond, georganiseerd door de SP afdeling Roosendaal, plaats in Café De Veestallen in Roosendaal. Het thema was deze keer 'de zorg'.

Lees verder
19 oktober 2014

SP Wethouder Hugo Polderman op ZuidWest TV

Hugo Polderman let op ZuidWest TV uit wat er per 1 januari allemaal gaat veranderen in de zorg. Een politicus die weet waarover hij praat. 

Lees verder
13 oktober 2014

Gemeenteraad in debat over decentralisatie van de zorg, jeugdzorg en participatiewet

Afgelopen donderdag 9 oktober is in de ‘commissie omgeving’ van de gemeenteraad gesproken over de aanstaande decentralisaties van de WMO/AWBZ, jeugdzorg en participatiewet. Met ingang van 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de betreffende wetten. De SP heeft in dat debat aangegeven de uitgangspunten van de decentralisaties te delen, maar grote problemen te hebben en te houden met de snelheid van invoering en vooral met de korting op de budgetten die het kabinet de gemeenten heeft opgelegd. Voor de SP is het belangrijk dat er maatwerk geleverd gaat worden.

Lees verder

Pagina's

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier