h

Nieuws uit 2011

21 december 2011

Armoedebeleid in Roosendaal moet veel beter!

Het rechtse kabinet verslechtert met ingang van 1 januari 2012 de uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB). Het eventuele inkomen van inwonende kinderen gaat meetellen bij het bepalen van het recht op bijstand. Het kabinet wil bovendien mensen in de bijstand verplichten te verhuizen als er elders in Nederland wel werk zou zijn.
Zelfs de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) vindt dit een absurd voorstel en vraagt zich terecht af of het hele gezin mee moet verhuizen als een van de meerderjarige kinderen een baan elders aangeboden krijgt. De VNG roept de Eerste Kamer, die deze week de wet gaat behandelen, op om tegen de wet te stemmen. Aan de SP-fractie in die Eerste Kamer zal het niet liggen!!

Lees verder
11 december 2011

SP Roosendaal presenteert Jaarkrant

Jaarkrant SP Roosendaal 2011De SP afdeling Roosendaal brengt een jaarkrant uit om verslag te doen van belangrijke strijd- en actiepunten. Uiteraard in deze jaarkrant veel aandacht voor de standpunten van de SP over de nieuwbouw van het Stadskantoor. De SP Roosendaal was daar altijd tegen en legt in de krant uit waarom. "Juist in deze tijd waarin de broekriem door iedereen moet worden aangehaald zou je ook van het gemeentebestuur mogen verwachten dat een dergelijk prestigeproject wordt afgeblazen", betoogt fractievoorzitter Corné van Poppel.
In de krant worden verder de SP-fractieleden uit de raad geïnterviewd, wordt stilgestaan bij de kwestie 'gratis fietsenstalling' en bij de lessen die te trekken zijn uit de renovatie in de Kroeven. De krant wordt gratis in heel Roosendaal bezorgd. Ze is ook digitaal te bekijken op roosendaal.sp.nl

Lees verder
2 december 2011

Actie voor behoud WVS


SP, PvdA , FNV en anderen roepen op tot manifestatie
Op 10 december is er in Den Bosch een landelijke manifestatie voor het behoud van de WVS. De plannen die staatssecretaris De Krom heeft leiden volgens de organisatoren van de manifestatie immers tot een regelrechte afbraak van deze sociale werkvoorziening.
In Den Bosch is een cultureel en politiek programma. Sprekers zullen o.a. zijn Emile Roemer namens de SP, Job Cohen namens de PvdA en Agnes Jongerius van de FNV. Ook de staatssecretaris zelf zal aanwezig zijn om alle grieven aan te horen en in ontvangst te nemen. Daarnaast is er ook een muziek- en cultuurprogramma.

Lees verder
1 december 2011

Staat de SP alleen in strijd voor behoud WVS?

"SP staat helemaal alleen" kopt BN deStem van 1 december. Dit naar aanleiding van het debat in de Roosendaalse gemeenteraad. Aan de orde was de begroting van de WVS. Die is niet sluitend. Ra ra hoe kan dat? Natuurlijk heeft dat alles te maken met de bezuinigingen die dit kabinet opgelegd heeft. De West Brabantse gemeenten die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het WVS bedrijf hikken daar tegen aan. De SP fractie hield een vlammend betoog om vooral toch verder te kijken dan de gemeentelijke neus lang is. Je kunt van deze voorziening niet verwachten dat ze hun begroting ondanks alle enorme bezuinigingen vanuit het Rijk sluitend maken.

Lees verder
19 november 2011

"Haegsch Ganzenbord" op Roosendaalse Nieuwe Markt

Haags Ganzenbord op de Nieuwe Markt

In de nieuwste editie van de ZO-krant staat een variatie op het aloude Hollandsche Ganzenbord: het "Groote Haegsche Ganzenbord", met aardig wat politieke hindernissen. De Roosendaalse afdeling vergrootte het spel en legde het uit op de Nieuwe Markt, als ondersteuning bij het uitdelen van de ZO-krant. Diverse kinderen konden de actie zeer waarderen en ook wethouder Kees Jongmans liet zich tot een spelletje verleiden.

Lees verder
13 november 2011

Veel waardering voor alternatieve begroting 2012 van de SP Roosendaal

De SP-fractie in de gemeenteraad heeft vanuit de Roosendaalse samenleving veel waardering ontvangen voor haar alternatieve begroting 2012. Een groot aantal personen heeft in contacten met onze fractie aangegeven het geheel eens te zijn met de andere keuzes in de "Andere Agenda van Roosendaal" van de SP. De SP heeft daarin laten zien dat het wel degelijk mogelijk is om via andere keuzes veel meer geld beschikbaar te hebben voor het minima- en armoedebeleid, sociaal beleid, onderwijs, sport en kunst- en cultuur.

Lees verder

Pagina's

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier