h

28 april 2020

SP start actie tegen huurverhoging ‘0% is genoeg’

Foto: SP

Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur. En velen krijgen het nu nog moeilijker, omdat op dit moment veel gezinnen in Nederland door de coronacrisis te maken met een terugval in inkomsten. Maar ondertussen gaan de huren per 1 juli voor velen nog verder omhoog. De SP roept daarom alle huurbazen op om de huurverhoging te stoppen, want 0% is genoeg! Iedereen kan deze oproep steunen op sp.nl/stopdehuurverhoging.

Lees verder
17 april 2020

SP meldpunt coronacrisis

Foto: SP

Mocht je werken in de zorg en je niet veilig voelen, meld dit bij het meldpunt Coronacrisis! Of kom je in de knel met het betalen van je woonlasten? Laat het de SP weten.

Lees verder
14 april 2020

Brief Gemeenteraad over Corona

Brief van de gemeenteraad aan de inwoners van Roosendaal over Corona.

Lees verder
27 maart 2020

Sluit de Kerncentrale in Doel

Foto: SP

Op 2 maart jl. vond in Bergen op Zoom een goed bezochte informatieavond plaats over de gevaren van de kerncentrale Doel. Op de bijeenkomst presenteerde schrijver/journalist Sonn Franken de bevindingen uit zijn jarenlange journalistieke onderzoek.

Lees verder
27 maart 2020

Dozendaal, de verdozing van Roosendaal

Foto: SP

Roosendaal haalt tegenwoordig het landelijke nieuws met ons vestigingsbeleid voor bedrijven. Zo stond in NRC Handelsblad van 4 maart een aardige column van journalist Freek Schravesande. Hij was op bezoek geweest bij de keet van Borchwerf 2, de organisatie die de kavels op dit bedrijventerrein verpatst, pardon verkoopt.

Lees verder
11 maart 2020

SP Roosendaal overweegt motie voor onderzoek opbouw tarieven jeugdzorg

SP Roosendaal krijgt signalen dat de tarieven in de jeugdzorg, met name in West-Brabant West, zodanig laag zijn dat kwaliteit van zorg onder druk komt te staan.

Lees verder
6 maart 2020

Politieke beschouwingen 4 maart 2020

Foto: SP

Tijdens de politieke beschouwingen van 4 maart heeft SP Roosendaal gevraagd om veranderingen waarbij vooral de nadruk werd gelegd op "ontschotten". Maar wat is dit ontschotten? Ontschotten staat volgens ons voor: het veranderen van de manier van werken waarbij de hulpvraag centraal staat en niet de processen of geldstromen.

Lees verder
29 februari 2020

Verkeerssituatie Onyxdijk, Flintdijk en Dijkrand op mobiliteitsagenda 2020-2024

Foto: SP

In januari werd een motie van SP Roosendaal aangenomen over de verkeerssituatie van de Onyxdijk, Flintdijk en Dijkrand. De smalle weg, in combinatie met te snel rijdende auto's en landbouwvoertuigen en fout geparkeerde auto's, zorgt voor bezorgde bewoners in die straten. Dankzij deze motie zorgen we ervoor dat de Gemeente Roosendaal bij de mobiliteitsagenda aandacht moet besteden aan deze situatie en de bezorgdheid van haar bewoners.

Lees verder
7 februari 2020

SP fractie niet gerust op huurprijzen nieuwbouw Josephwijk

Foto: SP

We houden als SP nog steeds een vinger aan de pols. Mensen mogen niet in de problemen komen door de huurstijging. Daarnaast is het wel van belang dat deze woningen in de Josephwijk worden vervangen, ze zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Er is aangegeven dat de kosten voor energie naar beneden gaan. De balans hierin is belangrijk om in de gaten te houden.

Lees verder

Pagina's

 

Volg SP Roosendaal