SP Roosendaal

Corné van Poppel nieuwe SP-wethouder in Roosendaal

22-09-2016Vanavond is Corné van Poppel benoemd tot nieuwe wethouder van de SP in Roosendaal. De SP afdeling Roosendaal wenst hem veel succes! We hebben daarbij afscheid genomen van Hugo Polderman als voormalig SP-wethouder. Hugo kan nu welverdiend van zijn pensioen gaan genieten. Veel dank voor jouw inzet voor de SP op alle vlakken! 

› Lees verder

SP-wethouder Hugo Polderman stopt met als opvolger Corné van Poppel

06-09-2016Hugo Polderman stopt per 1 oktober a.s. als SP-wethouder in Roosendaal. Hugo wordt opgevolgd door huidig SP-raadslid Corné van Poppel.

› Lees verder

SP op pad in Kortendijk voor Nationaal ZorgFonds

02-07-2016Bijna 150 steunbetuigingen heeft de SP Roosendaal in samenwerking met het Nationaal ZorgFonds zaterdag 2 juli opgehaald. Dertig SP'ers uit de hele regio gingen op pad om met buurtbewoners in de Kortendijk te praten over het Nationaal ZorgFonds. Ook SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven en SP Europarlementariër Dennis de Jong waren aanwezig. Het Nationaal ZorgFonds is een brede landelijke beweging die pleit voor het afschaffen van de zorgverzekeraars en het eigen risico. Veel buurtbewoners staan achter dit initiatief dat al meer dan 40.000 steunbetuigingen heeft.

› Lees verder

Gemeenteraad Roosendaal unaniem voor Milieueffectrapportage (MER) bij Mestverwerkingsbedrijf in Westrand

26-06-2016In de commissievergadering vorige week was door de SP en ook andere fracties al aangedrongen op een gezondheidsonderzoek van de GGD om te bezien of er een Mestverwerkingsbedrijf (Biomineralenfabriek) in de Westrand zou kunnen komen. Dit o.a. in reactie op ongerustheid die daarover geuit was door bewoners van de Westrand, verenigd in de Werkgroep Biomineralen. Het College had zich vorige week bereid verklaard een dergelijk gezondheidsonderzoek uit te gaan voeren. In de Raadsvergadering van afgelopen donderdag 23 juni was er ook nog unanieme steun van alle raadsfracties voor een op initiatief van de SP ingediende motie om ook nog aanvullend een Milieueffectrapportage (MER) uit te laten voeren.

› Lees verder

SP Wethouder Polderman: sluiting huisartsenpost Roosendaal geen oplossing

26-06-2016De Roosendaalse SP-fractie en wethouder vinden dat de huisartsenpost in Roosendaal moet blijven. Wethouder Hugo Polderman verwoordt dit mooi in de onderstaande brief aan de Stichting Huisartsenposten West-Brabant.

› Lees verder

Opvang van vluchtelingen in Roosendaal

07-06-2016Ook Roosendaal en de omliggende gemeenten gaan hun verantwoordelijkheid in het vluchtelingenvraagstuk nemen. Burgemeester Niederer heeft op zich genomen hier voor de gemeenten in de Brabantse Wal een regierol in te nemen.

› Lees verder

SP Roosendaal op bezoek in wijk Westrand

26-04-2016De SP Roosendaal bracht vrijdag 22 april een bezoek aan het Huis van de Westrand. Tijdens dit bezoek in het wijkcentrum werden enkele leden van de SP fractie en bestuur geïnformeerd over de activiteiten die ontplooid worden door vrijwilligers en professionals.

› Lees verder

Motie onderzoek ouderenhuisvesting aangenomen

25-04-2016In de raadsvergadering van donderdag 21 april werd het raadsvoorstel besproken met betrekking tot  het rapport van de rekenkamer ‘ouderenhuisvesting in Roosendaal’. Er werden in het rapport een aantal voorstellen gedaan waaronder een onderzoek naar de woonbehoeften van ouderen zelf in Roosendaal.   Het rapport van de rekenkamer had al geconcludeerd dat ouderen helemaal niet zo geneigd zijn om te verhuizen. Dat doen zij alleen als het echt niet anders kan. De SP wil graag weten of en wanneer het echt niet anders kan. Zij wil graag van ouderen zelf weten wat zij nodig hebben en wat zij zouden willen.

› Lees verder

Regionaal klachtencentrum bewindvoering

20-04-2016Er gaat helaas te veel mis in de schuldhulpverlening en dan vooral in de bewindvoering. Dat werd de SP Roosendaal duidelijk na een gesprek met vertegenwoordigers van de Roosendaalse Cliëntenraad. Mensen kunnen vaak nergens terecht met klachten over hun bewindvoerder. De SP Roosendaal wil daarom dat er een regionaal klachtencentrum wordt opgestart.

› Lees verder

Ook Roosendaal zegt 'nee' tegen associatieverdrag met Oekraïne

07-04-2016In Roosendaal hebben gisteren bijna 17.000 mensen gestemd over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. Ondanks de geringe opkomst van 28,8% heeft een ruime meerderheid van de Roosendaalse stemmers tegen dit verdrag gestemd. 68% wil niet dat Nederland zijn handtekening zet onder dit associatieverdrag. Ook de landelijke uitslag van dit referendum zegt genoeg: de regering kan deze uitslag niet zomaar naast zich neerleggen.

› Lees verder

Pagina's