h
24 augustus 2015

SP Roosendaal opent Meldpunt WMO – Hulp in de Huishouding

Dankzij een motie van de SP-fractie in de Roosendaalse gemeenteraad wordt er vanuit het College een onderzoek gestart naar de bereikbaarheid en tevredenheid over de WMO – Hulp in de Huishouding. De SP Roosendaal is zelf ook benieuwd naar de ervaringen met het aanvragen van WMO en Hulp in de Huishouding.

Lees verder
28 juli 2015

SP fractie wil onderzoek naar de Hulp bij de Huishouding

Foto: SP

De SP-fractie in de Roosendaalse gemeenteraad heeft in de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend om na te gaan of de WMO-gelden voor de Hulp in de Huishouding wel optimaal worden ingezet. De aanleiding daarvoor was dat uit zowel de jaarrekening 2014 als uit de bestuursrapportage 2015 gebleken was dat de beschikbare budgetten niet volledig worden benut. De SP-motie haalde in de gemeenteraad een meerderheid. Alleen VVD, D’66 en Groenlinks stemden tegen.

Lees verder
19 juli 2015

Red de Zorg demonstratie in Amsterdam

Foto: SP

De SP steunt de FNV-actie Red de Zorg. Na zes weken hadden 736.759 mensen de petitie al getekend! En we gaan door!

Lees verder
13 juli 2015

Eric Smaling brengt werkbezoek aan Oudenbosch

Foto: SP

SP 2e kamerlid Eric Smaling heeft op 8 juli een werkbezoek gebracht aan Oudenbosch.

Lees verder
15 juni 2015

SP wil aandacht voor toenemend aantal mensen in Roosendaal met problematische schulden

Uit recente cijfers van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) is gebleken dat het aantal mensen dat zich meldt voor schuldhulpverlening sterk groeit. Ook in West-Brabant is die trend zichtbaar.

Lees verder
14 juni 2015

Nieuw bestuur SP Roosendaal

Foto: SP
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 mei j.l, is een nieuw bestuur samengesteld met enkele oude- maar vooral veel nieuwe leden.Lees verder
7 april 2015

Actie HUUR TE DUUR!

In december 2014 is tijdens de thema-avond van afdeling aangegeven dat we rond dit thema een actie zouden gaan opzetten. Een flink aantal mensen heeft toen aangegeven dat zij mee willen werken aan deze actie. Tot op heden toe hebben we nog geen beroep hoeven te doen op onze leden.

Lees verder
20 maart 2015

Winst voor SP bij PS-verkiezingen

Een goed resultaat voor de SP in onze regio bij de Provinciale Statenverkiezingen. Dit ondanks de lage opkomst.

Lees verder
19 januari 2015

Jaaroverzicht 2014 SP Roosendaal

Wat een bijzonder jaar is 2014 voor de SP Roosendaal geworden!!  Op 10 maart 2014 hebben we  een historische verkiezingszege geboekt.  In één klap gingen we van 3 naar 5 zetels in de gemeenteraad.

Lees verder

Pagina's