h

14 december 2018

SP Roosendaal kiest nieuwe afdelingsvoorzitter

Foto: SP

De leden van SP Roosendaal hebben op 11 december 2018 tijdens de algemene ledenvergadering Michael Beens unaniem verkozen als afdelingsvoorzitter.

Lees verder
30 november 2018

Veel onduidelijkheid bij bewoners Josephwijk over sloopplannen Alwel

Foto: SP / Deel van de bewoners die aanwezig waren op de informatieavond

Woningcorporatie Alwel is van plan om 229 betaalbare huurwoningen in de Josephwijk te gaan slopen. Hiervoor komen nieuwe woningen terug, maar hoeveel en of er een (hoge) huurverhoging tegenover staat is nog onduidelijk. Helaas zijn er in het land genoeg voorbeelden te noemen dat slopen niet leidt tot voldoende nieuwe betaalbare huurwoningen. Reden voor de SP Roosendaal om met bewoners in gesprek te gaan.

Lees verder
22 november 2018

Begroting 2019 Roosendaal: SP zal ontwikkelingen in het oog houden

Foto: SP

De begrotingsbehandeling 2019 voor de gemeente Roosendaal is afgerond. Voor onze nieuwe fractie de eerste begrotingsbehandeling sinds de verkiezingen. Een belangrijk moment waarbij we onze standpunten als SP opnieuw konden laten horen en voorstellen konden indienen.

Lees verder
16 november 2018

SP vraagt aandacht voor belang dorpshuis Heerle

Foto: SP / Oomen Architecten

Begin november trok ons bestuurslid Reyn van Elzakker, woonachtig in Heerle, bij onze fractie aan de bel. Inwoners van Heerle hadden een brief ontvangen vanuit opbouwwerkers van WijZijn Traverse Groep, onderschreven door de gemeente.

Lees verder
15 september 2018

Tijd voor rechtvaardigheid!

Het is tijd voor rechtvaardigheid.
Sluit je aan bij onze beweging en word vriend voor rechtvaardigheid!

Lees verder
29 augustus 2018

Adriënne Maas te gast bij ZuidWest FM

Vandaag was SP Fractievoorzitter Adriënne Maas te gast bij ZuidWest FM. Naast een persoonlijk portret besprak zij waarom het belangrijk is dat Roosendaal een regenbooggemeente wordt. Beluister de uitzending hier (vanaf 18:15) terug.

Lees verder
22 juni 2018

SP Roosendaal kiest nieuw bestuur

Foto: SP

De leden van SP Roosendaal hebben een nieuw bestuur gekozen. De voordracht namens de kandidatencommissie voor het bestuur is door de leden overgenomen. Nieuwe bestuursleden zijn Michael Beens (organisatiesecretaris), Ben van Heumen, Reyn van Elzakker en Arthur de Meijer. Adriënne Maas is wegens haar fractievoorzitterschap automatisch lid van het bestuur. Petra Schijvenaars is herkozen als afdelingsvoorzitter: ‘Het is mooi dat de leden ons het vertrouwen geven om de komende twee jaar aan de slag te gaan als nieuw bestuur. Om samen met de mensen te werken aan veilige, groene en fijne wijken en dorpen. Om Roosendaal en onze dorpen nog mooier te maken. Want de titel van ons verkiezingsprogramma was niet enkel een mooie leus. We doen het echt samen en voor elkaar!’

Lees verder
11 juni 2018

Afscheid SP-wethouder Corné van Poppel

Foto: SP

Op 17 mei heeft Corné van Poppel als wethouder afscheid genomen van de gemeenteraad en op 23 mei was zijn afscheid van de gemeente Roosendaal in De Kring. 

Lees verder
2 mei 2018

SP Roosendaal klaar voor oppositie

Foto: SP

Het is zover, er is een bestuursakkoord. De SP bestuurt niet meer mee in de gemeente Roosendaal. Wij gaan verder als oppositiepartij met drie zetels. Maar hoe is het zo gekomen?

Lees verder
9 april 2018

De laatste Beneluxtrein vanuit Roosendaal

Foto: SP

Op zondag 8 april reed de Beneluxtrein van Amsterdam naar Brussel voor het laatst via Roosendaal. Hij rijdt vanaf vandaag grotendeels over de hogesnelheidslijn vanuit Antwerpen naar Nederland. Daardoor komen de stations Noorderkempen en Breda op de route te liggen in plaats van Roosendaal en Dordrecht. De SP zwaaide de laatste trein uit, maar niet van harte. Wij willen een snelle treinverbinding tussen Roosendaal en Antwerpen behouden. Een alternatief moet er komen, zo snel als mogelijk!

Lees verder

Pagina's

 

Volg SP Roosendaal