h
18 november 2015

SP op bezoek in de wijk “De Kroeven”

Foto: SP
Op zaterdag  14 november  zijn we met een aantal  SP-ers de wijk de Kroeven ingetrokken.   De SP doet dit  “buurten in de buurt” om van de bewoners van de wijk rechtstreeks te horen hoe zij het wonen in de wijk ervaren. Als SP vinden wij het belangrijk om direct contact te hebben  met de inwoners van Roosendaal, te weten wat er leeft en  mocht het nodig zijn actie te voeren voor verbeteringen.Lees verder
15 november 2015

Sharon Gesthuizen op thema-avond

Vrijdag 13 november ontvingen wij Sharon Gesthuizen en Hugo Polderman op een thema-avond over het vluchtelingenvraagstuk. In het eerste deel van de avond deed Sharon Gesthuizen uit de doeken wat het SP standpunt inzake dit vraagstuk is. Hugo Polderman vertelde wat dit betekent voor de lokale situatie in Roosendaal. In het tweede deel van de avond werd in een levendige vraag en antwoord vorm een aantal aspecten van het standpunt over het vluchtelingenvraagstuk verduidelijkt.

Lees verder
9 november 2015

SP wil een sociaal, levendig en gezellig Roosendaal

Door landelijke bezuinigingen worden gemeentes gedwongen om, onder andere, te bezuinigen op voorzieningen in de zorg. De SP denkt Roosendaal echter nóg socialer, levendiger en gezelliger te kunnen maken door creatief om te gaan met het beschikbare geld en fors te investeren in tijdige signalering van problemen in de maatschappij. Voorkomen is namelijk beter dan genezen.

Lees verder
4 november 2015

SP Roosendaal op bezoek bij Wijkteam Langdonk

Foto: SP
Onze fractievoorzitter Ada Oudhof, raadslid Marcel van der Aa en afdelingsvoorzitter Petra Schijvenaars zijn 15 oktober op bezoek geweest bij het Wijkteam Langdonk. Zij werden verwelkomd in basisschool het Talent, waar vanuit het Wijkteam haar werkzaamheden verricht. Na een korte wandeling werd er heerlijk geluncht op het Da Vinci College, locatie Bovendonk. Leerlingen van de nieuwe opleiding Horeca en Ondernemen maken daar elke maand een lunch klaar voor de gasten die zich vooraf hebben aangemeld. Tijdens de lunch werd er verder gesproken over de wijkaanpak door Wijkteam Langdonk.Lees verder
24 augustus 2015

SP Roosendaal opent Meldpunt WMO – Hulp in de Huishouding

Dankzij een motie van de SP-fractie in de Roosendaalse gemeenteraad wordt er vanuit het College een onderzoek gestart naar de bereikbaarheid en tevredenheid over de WMO – Hulp in de Huishouding. De SP Roosendaal is zelf ook benieuwd naar de ervaringen met het aanvragen van WMO en Hulp in de Huishouding.

Lees verder
28 juli 2015

SP fractie wil onderzoek naar de Hulp bij de Huishouding

Foto: SP

De SP-fractie in de Roosendaalse gemeenteraad heeft in de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend om na te gaan of de WMO-gelden voor de Hulp in de Huishouding wel optimaal worden ingezet. De aanleiding daarvoor was dat uit zowel de jaarrekening 2014 als uit de bestuursrapportage 2015 gebleken was dat de beschikbare budgetten niet volledig worden benut. De SP-motie haalde in de gemeenteraad een meerderheid. Alleen VVD, D’66 en Groenlinks stemden tegen.

Lees verder
19 juli 2015

Red de Zorg demonstratie in Amsterdam

Foto: SP

De SP steunt de FNV-actie Red de Zorg. Na zes weken hadden 736.759 mensen de petitie al getekend! En we gaan door!

Lees verder
13 juli 2015

Eric Smaling brengt werkbezoek aan Oudenbosch

Foto: SP

SP 2e kamerlid Eric Smaling heeft op 8 juli een werkbezoek gebracht aan Oudenbosch.

Lees verder
15 juni 2015

SP wil aandacht voor toenemend aantal mensen in Roosendaal met problematische schulden

Uit recente cijfers van de NVVK (Vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren) is gebleken dat het aantal mensen dat zich meldt voor schuldhulpverlening sterk groeit. Ook in West-Brabant is die trend zichtbaar.

Lees verder
14 juni 2015

Nieuw bestuur SP Roosendaal

Foto: SP
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 27 mei j.l, is een nieuw bestuur samengesteld met enkele oude- maar vooral veel nieuwe leden.Lees verder

Pagina's

 

Volg SP Roosendaal