h
19 augustus 2014

SP-fractie wil van College nieuw plan voor woonvoorziening drugsverslaafden

Door het vorige College is onder aanvoering van de toenmalige PvdA-wethouder Kees Jongmans een plan ontwikkeld voor een woonvoorziening voor drugsverslaafden in de Westrand. Inmiddels moeten we, na vier jaar, constateren dat dit een doodlopende weg lijkt te zijn geworden. De juridische procedures rijgen zich aaneen. Na de Raad van State heeft ook de bestuursrechter in Breda de gemeente Roosendaal inmiddels op de vingers getikt.

Lees verder
3 augustus 2014

SP in actie op de Nieuwe Markt

Zaterdag 2 augustus was de SP weer present op de Nieuwe Markt met de bekende bakfiets. Wij wilden graag van de omstanders weten  wat hun ervaringen waren met de sinds januari ingevoerde diftar regeling.

Lees verder
14 juli 2014

Ondanks bezuiniging blijft huishoudelijke hulp intact

De bezuiniging die het Rijk ook Roosendaal oplegt zijn gigantisch. Op huishoudelijke hulp wordt maar liefst 40% gekort voor 2015. Maar desondanks heeft SP wethouder Hugo Polderman de garantie afgegeven dat er in het volgend jaar hierop niet gekort zal worden door de gemeente: “ De contracten met de huidige aanbieders gaan we ook voor het jaar 2015 onder vrijwel dezelfde voorwaarden verlengen”.

Lees verder
29 juni 2014

ALLE KINDEREN MOETEN MEE KUNNEN DOEN

Eén op de negen kinderen groeit op in een gezin dat het moet doen met hooguit 120% van de bijstandsnorm. Dat betekent opgroeien in een gezin dat voortdurend moet worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen. In Roosendaal hebben we het dan over ruim 1000 kinderen. Voor die kinderen is het dus erg moeilijk om aan sport, cultuur en de leuke dingen op school mee te kunnen doen.

Lees verder
17 juni 2014

SP overhandigt handtekeningen behoud volwaardig ziekenhuis aan clientenraad

Woensdag 18 juni a.s. brengt een delegatie van de Roosendaalse SP afdeling een bezoek aan de Clientenraad van het Franciscus ziekenhuis te Roosendaal. Doel van dit bezoek is om de ingezamelde handtekeningen te overhandigen van mensen die het met de SP eens zijn dat een volwaardig ziekenhuis voor Roosendaal behouden moet blijven.

Lees verder
11 april 2014

SP ondertekent bestuursakkoord en gaat meebesturen in Roosendaal

Namens de SP heeft fractievoorzitter Ada Oudhof vanmiddag het Roosendaalse bestuursakkoord “Werken aan een evenwichtig Roosendaal” getekend. De SP Roosendaal gaat met een wethouder voor het eerst in de geschiedenis deel uitmaken van het College van B&W. Donderdagavond hadden de SP leden unaniem het groene licht hiervoor gegeven. Ook over de keuze van de wethouderskandidaat was volstrekte eenduidigheid. Hugo Polderman wordt de nieuwe wethouder voor de SP.

Lees verder
6 maart 2014

Plannen Roosendaalse binnenstad gaan miljoenen kosten

De Roosendalers zijn in de St. Jan met een spetterende reclameshow geïnformeerd over de plannen van Riek Bakker en haar team. CDA-wethouder Verbraak gaat helemaal mee in de euforie en concludeert in BNdeStem van dinsdag 3 maart jl. - zonder zich op de hoogte te stellen van de opvattingen van de diverse politieke partijen: “Het merendeel van de politieke partijen is positief’. Wat de SP betreft is dat een voorbarige conclusie.  

Lees verder
2 maart 2014

Succesvolle actie voor behoud kraamafdeling

Zoals bekend zijn er plannen om, in het kader van een nauwe samenwerking tussen de ziekenhuizen van Bergen op zoom en Roosendaal, op korte termijn de kraamafdeling over te brengen naar Bergen op Zoom.

Lees verder
28 februari 2014

Petitie voor behoud volwaardig ziekenhuis in Roosendaal

In december vorig jaar is door de politiek in Roosendaal een nuttige discussieavond gehouden over de gevolgen die de bestuurlijke fusie van de ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal kan krijgen. Initiatiefnemer van dit debat de plaatselijke SP afdeling neemt nu een volgende stap.

Lees verder
6 december 2013

Goed debat over fusie ziekenhuizen.

 

De discussieavond over de fusie van de ziekenhuizen Franciscus en Lievensberg die op initiatief van de SP fractie maandag 2 december werd gehouden verliep levendig en soms ook emotioneel. Het was eigenlijk voor het eerst dat er een inhoudelijk en openbaar debat werd gehouden over wat deze fusie voor de bevolking gaat betekenen.  En dat is rijkelijk laat, want de bestuurders van de ziekenhuizen zijn er al heel lang mee bezig.

Lees verder

Pagina's