h
1 december 2015

Het Economisch Actieplan

Het Economisch Actieplan heeft de gemoederen in de Roosendaalse gemeenteraad de laatste tijd flink bezig gehouden. Uit de besluitenlijst van het college van B&W was naar buiten gekomen dat onze wethouder Hugo Polderman zich niet volledig kon vinden in het college voorstel. Hij had hier dan ook tegengestemd. Normaal komen dit soort mededelingen niet naar buiten, dit is echter nu wel gebeurd. In het interpellatie debat wat weken na het voorval werd gehouden, is dit door de Burgermeester afgedaan als een bedrijfsongeval.

Lees verder
29 november 2015

Meer investeren in hulp en ondersteuning in de directe omgeving van mensen

De afgelopen tijd was het druk in de gemeenteraad. Dusdanig druk dat de Raad niet alleen op de vaste donderdag vergaderde, maar ook op de woensdag in het raadshuis te vinden was. De reden voor dit drukke programma: de programmabegroting 2016. Klinkt wellicht niet heel interessant, maar tijdens deze debatten bepaalt de gemeenteraad hoe het beschikbare geld van de gemeente in 2016 het beste besteed kan worden.

Lees verder
18 november 2015

SP op bezoek in de wijk “De Kroeven”

Foto: SP
Op zaterdag  14 november  zijn we met een aantal  SP-ers de wijk de Kroeven ingetrokken.   De SP doet dit  “buurten in de buurt” om van de bewoners van de wijk rechtstreeks te horen hoe zij het wonen in de wijk ervaren. Als SP vinden wij het belangrijk om direct contact te hebben  met de inwoners van Roosendaal, te weten wat er leeft en  mocht het nodig zijn actie te voeren voor verbeteringen.Lees verder
15 november 2015

Sharon Gesthuizen op thema-avond

Vrijdag 13 november ontvingen wij Sharon Gesthuizen en Hugo Polderman op een thema-avond over het vluchtelingenvraagstuk. In het eerste deel van de avond deed Sharon Gesthuizen uit de doeken wat het SP standpunt inzake dit vraagstuk is. Hugo Polderman vertelde wat dit betekent voor de lokale situatie in Roosendaal. In het tweede deel van de avond werd in een levendige vraag en antwoord vorm een aantal aspecten van het standpunt over het vluchtelingenvraagstuk verduidelijkt.

Lees verder
9 november 2015

SP wil een sociaal, levendig en gezellig Roosendaal

Door landelijke bezuinigingen worden gemeentes gedwongen om, onder andere, te bezuinigen op voorzieningen in de zorg. De SP denkt Roosendaal echter nóg socialer, levendiger en gezelliger te kunnen maken door creatief om te gaan met het beschikbare geld en fors te investeren in tijdige signalering van problemen in de maatschappij. Voorkomen is namelijk beter dan genezen.

Lees verder
4 november 2015

SP Roosendaal op bezoek bij Wijkteam Langdonk

Foto: SP
Onze fractievoorzitter Ada Oudhof, raadslid Marcel van der Aa en afdelingsvoorzitter Petra Schijvenaars zijn 15 oktober op bezoek geweest bij het Wijkteam Langdonk. Zij werden verwelkomd in basisschool het Talent, waar vanuit het Wijkteam haar werkzaamheden verricht. Na een korte wandeling werd er heerlijk geluncht op het Da Vinci College, locatie Bovendonk. Leerlingen van de nieuwe opleiding Horeca en Ondernemen maken daar elke maand een lunch klaar voor de gasten die zich vooraf hebben aangemeld. Tijdens de lunch werd er verder gesproken over de wijkaanpak door Wijkteam Langdonk.Lees verder
24 augustus 2015

SP Roosendaal opent Meldpunt WMO – Hulp in de Huishouding

Dankzij een motie van de SP-fractie in de Roosendaalse gemeenteraad wordt er vanuit het College een onderzoek gestart naar de bereikbaarheid en tevredenheid over de WMO – Hulp in de Huishouding. De SP Roosendaal is zelf ook benieuwd naar de ervaringen met het aanvragen van WMO en Hulp in de Huishouding.

Lees verder
28 juli 2015

SP fractie wil onderzoek naar de Hulp bij de Huishouding

Foto: SP

De SP-fractie in de Roosendaalse gemeenteraad heeft in de afgelopen raadsvergadering een motie ingediend om na te gaan of de WMO-gelden voor de Hulp in de Huishouding wel optimaal worden ingezet. De aanleiding daarvoor was dat uit zowel de jaarrekening 2014 als uit de bestuursrapportage 2015 gebleken was dat de beschikbare budgetten niet volledig worden benut. De SP-motie haalde in de gemeenteraad een meerderheid. Alleen VVD, D’66 en Groenlinks stemden tegen.

Lees verder
19 juli 2015

Red de Zorg demonstratie in Amsterdam

Foto: SP

De SP steunt de FNV-actie Red de Zorg. Na zes weken hadden 736.759 mensen de petitie al getekend! En we gaan door!

Lees verder
13 juli 2015

Eric Smaling brengt werkbezoek aan Oudenbosch

Foto: SP

SP 2e kamerlid Eric Smaling heeft op 8 juli een werkbezoek gebracht aan Oudenbosch.

Lees verder

Pagina's