h

11 november 2016

Succes SP: meer mensen kunnen beroep doen op bijstand

De gemeenteraad van Roosendaal heeft donderdag 10 november ingestemd met de begroting 2017. Op initiatief van de SP is de norm om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand opgehoogd van 100% naar 120% van het sociaal minimum. Hierdoor zijn nu eindelijk stappen gezet om ook mensen met kleine banen of ouderen met een klein AOW-tje in de gelegenheid te stellen om indien nodig gebruik te maken van voorzieningen zoals de bijzondere bijstand. Het College met daarin SP-wethouder Corné van Poppel, heeft hiermee derhalve op een goede manier uitvoering gegeven aan een eerder door de SP-fractie ingediende motie: “Roosendaal ook sociaal voor mensen met een laag inkomen”. Deze motie kreeg uiteindelijk unanieme steun van de andere fracties in de gemeenteraad. Het College trekt hier jaarlijks 700.000 euro voor uit.

Lees verder
22 september 2016

Corné van Poppel nieuwe SP-wethouder in Roosendaal

Foto: SP

Vanavond is Corné van Poppel benoemd tot nieuwe wethouder van de SP in Roosendaal. De SP afdeling Roosendaal wenst hem veel succes! We hebben daarbij afscheid genomen van Hugo Polderman als voormalig SP-wethouder. Hugo kan nu welverdiend van zijn pensioen gaan genieten. Veel dank voor jouw inzet voor de SP op alle vlakken! 

Lees verder
6 september 2016

SP-wethouder Hugo Polderman stopt met als opvolger Corné van Poppel

Foto: Internetbode

Hugo Polderman stopt per 1 oktober a.s. als SP-wethouder in Roosendaal. Hugo wordt opgevolgd door huidig SP-raadslid Corné van Poppel.

Lees verder
2 juli 2016

SP op pad in Kortendijk voor Nationaal ZorgFonds

Foto: SP

Bijna 150 steunbetuigingen heeft de SP Roosendaal in samenwerking met het Nationaal ZorgFonds zaterdag 2 juli opgehaald. Dertig SP'ers uit de hele regio gingen op pad om met buurtbewoners in de Kortendijk te praten over het Nationaal ZorgFonds. Ook SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven en SP Europarlementariër Dennis de Jong waren aanwezig. Het Nationaal ZorgFonds is een brede landelijke beweging die pleit voor het afschaffen van de zorgverzekeraars en het eigen risico. Veel buurtbewoners staan achter dit initiatief dat al meer dan 40.000 steunbetuigingen heeft.

Lees verder
26 juni 2016

Gemeenteraad Roosendaal unaniem voor Milieueffectrapportage (MER) bij Mestverwerkingsbedrijf in Westrand

Foto: SP

In de commissievergadering vorige week was door de SP en ook andere fracties al aangedrongen op een gezondheidsonderzoek van de GGD om te bezien of er een Mestverwerkingsbedrijf (Biomineralenfabriek) in de Westrand zou kunnen komen. Dit o.a. in reactie op ongerustheid die daarover geuit was door bewoners van de Westrand, verenigd in de Werkgroep Biomineralen. Het College had zich vorige week bereid verklaard een dergelijk gezondheidsonderzoek uit te gaan voeren. In de Raadsvergadering van afgelopen donderdag 23 juni was er ook nog unanieme steun van alle raadsfracties voor een op initiatief van de SP ingediende motie om ook nog aanvullend een Milieueffectrapportage (MER) uit te laten voeren.

Lees verder
26 juni 2016

SP Wethouder Polderman: sluiting huisartsenpost Roosendaal geen oplossing

Foto: SP

De Roosendaalse SP-fractie en wethouder vinden dat de huisartsenpost in Roosendaal moet blijven. Wethouder Hugo Polderman verwoordt dit mooi in de onderstaande brief aan de Stichting Huisartsenposten West-Brabant.

Lees verder
7 juni 2016

Opvang van vluchtelingen in Roosendaal

Ook Roosendaal en de omliggende gemeenten gaan hun verantwoordelijkheid in het vluchtelingenvraagstuk nemen. Burgemeester Niederer heeft op zich genomen hier voor de gemeenten in de Brabantse Wal een regierol in te nemen.

Lees verder
26 april 2016

SP Roosendaal op bezoek in wijk Westrand

Foto: Frans Konings

De SP Roosendaal bracht vrijdag 22 april een bezoek aan het Huis van de Westrand. Tijdens dit bezoek in het wijkcentrum werden enkele leden van de SP fractie en bestuur geïnformeerd over de activiteiten die ontplooid worden door vrijwilligers en professionals.

Lees verder
25 april 2016

Motie onderzoek ouderenhuisvesting aangenomen

In de raadsvergadering van donderdag 21 april werd het raadsvoorstel besproken met betrekking tot  het rapport van de rekenkamer ‘ouderenhuisvesting in Roosendaal’. Er werden in het rapport een aantal voorstellen gedaan waaronder een onderzoek naar de woonbehoeften van ouderen zelf in Roosendaal.   Het rapport van de rekenkamer had al geconcludeerd dat ouderen helemaal niet zo geneigd zijn om te verhuizen. Dat doen zij alleen als het echt niet anders kan. De SP wil graag weten of en wanneer het echt niet anders kan. Zij wil graag van ouderen zelf weten wat zij nodig hebben en wat zij zouden willen.

Lees verder
20 april 2016

Regionaal klachtencentrum bewindvoering

Er gaat helaas te veel mis in de schuldhulpverlening en dan vooral in de bewindvoering. Dat werd de SP Roosendaal duidelijk na een gesprek met vertegenwoordigers van de Roosendaalse Cliëntenraad. Mensen kunnen vaak nergens terecht met klachten over hun bewindvoerder. De SP Roosendaal wil daarom dat er een regionaal klachtencentrum wordt opgestart.

Lees verder

Pagina's

 

Volg SP Roosendaal