h
29 juni 2014

ALLE KINDEREN MOETEN MEE KUNNEN DOEN

Eén op de negen kinderen groeit op in een gezin dat het moet doen met hooguit 120% van de bijstandsnorm. Dat betekent opgroeien in een gezin dat voortdurend moet worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen. In Roosendaal hebben we het dan over ruim 1000 kinderen. Voor die kinderen is het dus erg moeilijk om aan sport, cultuur en de leuke dingen op school mee te kunnen doen.

Lees verder
17 juni 2014

SP overhandigt handtekeningen behoud volwaardig ziekenhuis aan clientenraad

Woensdag 18 juni a.s. brengt een delegatie van de Roosendaalse SP afdeling een bezoek aan de Clientenraad van het Franciscus ziekenhuis te Roosendaal. Doel van dit bezoek is om de ingezamelde handtekeningen te overhandigen van mensen die het met de SP eens zijn dat een volwaardig ziekenhuis voor Roosendaal behouden moet blijven.

Lees verder
11 april 2014

SP ondertekent bestuursakkoord en gaat meebesturen in Roosendaal

Namens de SP heeft fractievoorzitter Ada Oudhof vanmiddag het Roosendaalse bestuursakkoord “Werken aan een evenwichtig Roosendaal” getekend. De SP Roosendaal gaat met een wethouder voor het eerst in de geschiedenis deel uitmaken van het College van B&W. Donderdagavond hadden de SP leden unaniem het groene licht hiervoor gegeven. Ook over de keuze van de wethouderskandidaat was volstrekte eenduidigheid. Hugo Polderman wordt de nieuwe wethouder voor de SP.

Lees verder
6 maart 2014

Plannen Roosendaalse binnenstad gaan miljoenen kosten

De Roosendalers zijn in de St. Jan met een spetterende reclameshow geïnformeerd over de plannen van Riek Bakker en haar team. CDA-wethouder Verbraak gaat helemaal mee in de euforie en concludeert in BNdeStem van dinsdag 3 maart jl. - zonder zich op de hoogte te stellen van de opvattingen van de diverse politieke partijen: “Het merendeel van de politieke partijen is positief’. Wat de SP betreft is dat een voorbarige conclusie.  

Lees verder
2 maart 2014

Succesvolle actie voor behoud kraamafdeling

Zoals bekend zijn er plannen om, in het kader van een nauwe samenwerking tussen de ziekenhuizen van Bergen op zoom en Roosendaal, op korte termijn de kraamafdeling over te brengen naar Bergen op Zoom.

Lees verder
28 februari 2014

Petitie voor behoud volwaardig ziekenhuis in Roosendaal

In december vorig jaar is door de politiek in Roosendaal een nuttige discussieavond gehouden over de gevolgen die de bestuurlijke fusie van de ziekenhuizen in Bergen op Zoom en Roosendaal kan krijgen. Initiatiefnemer van dit debat de plaatselijke SP afdeling neemt nu een volgende stap.

Lees verder
6 december 2013

Goed debat over fusie ziekenhuizen.

 

De discussieavond over de fusie van de ziekenhuizen Franciscus en Lievensberg die op initiatief van de SP fractie maandag 2 december werd gehouden verliep levendig en soms ook emotioneel. Het was eigenlijk voor het eerst dat er een inhoudelijk en openbaar debat werd gehouden over wat deze fusie voor de bevolking gaat betekenen.  En dat is rijkelijk laat, want de bestuurders van de ziekenhuizen zijn er al heel lang mee bezig.

Lees verder
13 oktober 2013

SP Roosendaal kritisch over loonkostensubsidie Burger King

In de pers verscheen het bericht dat, mede dankzij het Werkgevers Servicepunt West-Brabant, 12 mensen een contract krijgen bij Burger King voor de duur van minimaal een halfjaar, voor tenminste 24 uur per week.

Lees verder
8 oktober 2013

College Roosendaal trekt korting bijstandsuitkeringen in

De fractie van SP Roosendaal heeft dit weekend forse kritiek geleverd op het voorstel van het College om voor in totaal 350.000 euro te korten op de bijstandsuitkeringen in Roosendaal. Veel mensen met een bijstandsuitkering zouden er 10% op achteruit gaan, maar liefst netto 132 euro per maand. De kritiek van de SP werd door een aantal andere partijen in de gemeenteraad gevolgd. BNdeStem berichtte er dinsdag 8 oktober over in de krant.

Lees verder
7 oktober 2013

Het College in Roosendaal moet zich schamen

Het College in Roosendaal, met een wethouder van de PvdA en een van het CDA, komen nu met een ongelooflijk voorstel om voor een groep bijstandgerechtigden de uitkering  te korten. De SP vindt dit onmenselijk. Deze groep mensen knoopt al veel langer de eindjes aan elkaar en zal nu nog verder onder het bestaansminimum zakken. Het gevolg is dat er nog meer mensen naar de Voedselbank zullen gaan en nog meer mensen te kampen krijgen met betalings-achterstanden en schulden.

Dit College, dat in de Agenda van Roosendaal stelt dat er geen wijzigingen komen op het armoede- en minimabeleid, houdt keer op keer iedereen voor de gek door steeds bij deze groep wel te korten.

Lees verder

Pagina's