h
21 september 2014

Nieuwe datum voor SP thema-avond

Ten gevolge van een dubbele boeking is het helaas niet meer mogelijk om de geplande SP ledenavond van vrijdag 26 september a.s. door te laten gaan.

Lees verder
8 september 2014

SP krijgt andere partijen mee om financiële grip te houden op plannen Binnenstad

In de raadsvergadering van 4 september jl. is door de gemeenteraad uitgebreid gesproken over de plannen voor de versterking van de Roosendaalse binnenstad. Dit naar aanleiding van het door prof. Riek Bakker opgestelde rapport “Roosendaal, Gezonde stad”.  In het debat is via een motie, ingediend door  SP-fractievoorzitter Ada Oudhof, vastgelegd dat de financiën ten aanzien van de binnenstadsplannen in de grip gehouden moeten worden. Ze moeten zoals in het bestuursakkoord is vastgelegd in evenwicht blijven met de andere grote thema’s van de gemeente (zorg, welzijn en werk).  De feitelijke inzet van externe marktpartijen zal daarin cruciaal zijn. Maar ook andere omstandigheden kunnen aanleiding zijn om de plannen bij te stellen. De motie werd gesteund door de Roosendaalse Lijst, VVD, D66, CDA, GroenLinks en PvdA.

Lees verder
5 september 2014

Duidelijkheid gevraagd in kwestie drugshostel

In het lastige en gecompliceerde dossier van de woonvoorziening voor drugsverslaafden (in de volksmond drugshostel) is door vraag en antwoord van de SP naar een opening gezocht. SP fractie voorzitter Ada Oudhof  had onze eigen wethouder gevraagd nu snel duidelijkheid te verschaffen:  Is het niet tijd om een knoop door te hakken en te kijken of een andere plek,of is gebruik van een bestaand gebouw een snellere optie dan de vestiging van een woonvoorziening aan de Freijterslaan /Wouwseweg?

Lees verder
19 augustus 2014

SP-fractie wil van College nieuw plan voor woonvoorziening drugsverslaafden

Door het vorige College is onder aanvoering van de toenmalige PvdA-wethouder Kees Jongmans een plan ontwikkeld voor een woonvoorziening voor drugsverslaafden in de Westrand. Inmiddels moeten we, na vier jaar, constateren dat dit een doodlopende weg lijkt te zijn geworden. De juridische procedures rijgen zich aaneen. Na de Raad van State heeft ook de bestuursrechter in Breda de gemeente Roosendaal inmiddels op de vingers getikt.

Lees verder
3 augustus 2014

SP in actie op de Nieuwe Markt

Zaterdag 2 augustus was de SP weer present op de Nieuwe Markt met de bekende bakfiets. Wij wilden graag van de omstanders weten  wat hun ervaringen waren met de sinds januari ingevoerde diftar regeling.

Lees verder
14 juli 2014

Ondanks bezuiniging blijft huishoudelijke hulp intact

De bezuiniging die het Rijk ook Roosendaal oplegt zijn gigantisch. Op huishoudelijke hulp wordt maar liefst 40% gekort voor 2015. Maar desondanks heeft SP wethouder Hugo Polderman de garantie afgegeven dat er in het volgend jaar hierop niet gekort zal worden door de gemeente: “ De contracten met de huidige aanbieders gaan we ook voor het jaar 2015 onder vrijwel dezelfde voorwaarden verlengen”.

Lees verder
29 juni 2014

ALLE KINDEREN MOETEN MEE KUNNEN DOEN

Eén op de negen kinderen groeit op in een gezin dat het moet doen met hooguit 120% van de bijstandsnorm. Dat betekent opgroeien in een gezin dat voortdurend moet worstelen om de eindjes aan elkaar te knopen. In Roosendaal hebben we het dan over ruim 1000 kinderen. Voor die kinderen is het dus erg moeilijk om aan sport, cultuur en de leuke dingen op school mee te kunnen doen.

Lees verder
17 juni 2014

SP overhandigt handtekeningen behoud volwaardig ziekenhuis aan clientenraad

Woensdag 18 juni a.s. brengt een delegatie van de Roosendaalse SP afdeling een bezoek aan de Clientenraad van het Franciscus ziekenhuis te Roosendaal. Doel van dit bezoek is om de ingezamelde handtekeningen te overhandigen van mensen die het met de SP eens zijn dat een volwaardig ziekenhuis voor Roosendaal behouden moet blijven.

Lees verder
11 april 2014

SP ondertekent bestuursakkoord en gaat meebesturen in Roosendaal

Namens de SP heeft fractievoorzitter Ada Oudhof vanmiddag het Roosendaalse bestuursakkoord “Werken aan een evenwichtig Roosendaal” getekend. De SP Roosendaal gaat met een wethouder voor het eerst in de geschiedenis deel uitmaken van het College van B&W. Donderdagavond hadden de SP leden unaniem het groene licht hiervoor gegeven. Ook over de keuze van de wethouderskandidaat was volstrekte eenduidigheid. Hugo Polderman wordt de nieuwe wethouder voor de SP.

Lees verder
6 maart 2014

Plannen Roosendaalse binnenstad gaan miljoenen kosten

De Roosendalers zijn in de St. Jan met een spetterende reclameshow geïnformeerd over de plannen van Riek Bakker en haar team. CDA-wethouder Verbraak gaat helemaal mee in de euforie en concludeert in BNdeStem van dinsdag 3 maart jl. - zonder zich op de hoogte te stellen van de opvattingen van de diverse politieke partijen: “Het merendeel van de politieke partijen is positief’. Wat de SP betreft is dat een voorbarige conclusie.  

Lees verder

Pagina's