h

7 februari 2018

Verkiezingsprogramma 'Samen en voor elkaar'

Foto: SP

SP Roosendaal heeft een strijdbaar verkiezingsprogramma opgesteld waar we de komende vier jaar mee aan de slag gaan. We bouwen voort op wat we de afgelopen vier jaar hebben bereikt. Iedereen moet namelijk mee kunnen doen, ongeacht je afkomst of dikte van je portemonnee. Samen en voor elkaar maken wij Roosendaal en onze dorpen socialer.

Lees verder
29 januari 2018

Super Zaterdag: buurten in de Westrand

Foto: SP

Zaterdag 27 januari ging SP Roosendaal buurten in de Westrand. We spraken op de Rembrandtgalerij met bewoners over hun buurt: wat is er mooi en wat kan er beter?

Lees verder
29 januari 2018

Inspirerend bezoek aan coffeeshop in Goes

Foto: Mike van Heumen

Op vrijdag 26 januari brachten twee SP-raadsleden een bezoek aan de coffeeshop High Life te goes. Marion Heessels en Mike van Heumen deden dit niet omdat ze zo'n zin hadden om te blowen, maar om van de uitbater van High Life te horen hoe het softdrugsbeleid in Goes geregeld is.

Lees verder
25 januari 2018

Aandacht voor de spreekuurrechter dankzij de SP

Foto: SP

In het Noorden van het land loopt een proef met een spreekuurrechter. Deze rechter heeft als motto: eerst een goed gesprek en desnoods een vonnis. De spreekuurrechter is een rechter waar mensen gezamenlijk naartoe kunnen om hun probleem aan voor te leggen. Bij deze rechter kun je voor een paar tientjes je geschil voorleggen. In plaats van dat de rechter zoekt naar wie er nu precies waar over gelijk heeft, zoekt de rechter naar een wenselijke oplossing voor beide partijen. Vaak komt dit in eerste instantie aan op het de-escaleren van een ruzie en het eventueel voorstellen van een schikking. Helpt dat alles nog niet dan is deze spreekuurrechter alsnog bevoegd om uitspraak te doen in een geschil en is deze uitspraak ook bindend voor beide partijen. De voordelen van de spreekuurrechter zijn groot: het is laagdrempelig, goedkoop en ook veel sneller dan een gang naar de gewone rechter.

Lees verder
13 januari 2018

Drukbezochte en inspirerende nieuwjaarsborrel SP Roosendaal

Foto: SP

SP Roosendaal organiseerde gisteren een inspirerende nieuwjaarsborrel met als thema ‘Leefbare wijken’. Sprekers Henri Swinkels (SP-gedeputeerde Noord-Brabant), Corné van Poppel (SP-wethouder Roosendaal) en Ad van de Vrede (opbouwwerker Langdonk en coördinator buurtpreventie Roosendaal) hielden een boeiend verhaal over hoe zij zich bezig houden met leefbaarheid in buurten, wijken en dorpen. Daarna was er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en drankje het nieuwe jaar in te luiden. Zoals onze lijsttrekker Adriënne Maas het al verwoordde in haar speech: ‘Ik hoop dat jullie allemaal 21 maart naar de stembus gaan en SP stemmen. Wij gaan voor groene, leefbare en veilige wijken en dorpen!’

Lees verder
31 december 2017

Succesvolle nieuwjaarsactie op de Nieuwe Markt

Foto: SP

SP Roosendaal ging gisteren in gesprek met mensen over hun wensen voor het nieuwe jaar voor hun buurt, gemeente Roosendaal of de wereld. Op de Nieuwe Markt stonden vrijwilligers van de SP met een wensboom waar de wensen in opgehangen werden. Een hoop mensen hebben hun wens met ons gedeeld. Mensen gaven aan goede gezondheid voor iedereen te wensen en minder armoede in de wereld. Ook werden er wensen gedaan om problemen in mensen hun buurt op te lossen, zoals het opruimen van straatvuil in de Westrand of aanleggen van verkeersdrempels in de Burgerhout tegen het harde rijden. Lijsttrekker SP Roosendaal Adriënne Maas: "De nieuwjaarsactie is een goede manier om met mensen in gesprek te gaan over wat zij graag zouden verbeteren in hun leefomgeving of de wereld. Met concrete zaken kunnen we aan de slag. Uiteraard streeft de SP ook naar toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen en willen we armoede de wereld uitkrijgen. Ook daar zetten wij ons op lokaal niveau voor in." 

Lees verder
22 december 2017

SP Roosendaal in actie voor betere verkeersveiligheid in Kroeven

Foto: SP

SP Roosendaal voerde vandaag actie op de President Kennedylaan in de Kroeven voor betere verkeersveiligheid. Al jarenlang wordt hier te hard gereden. Tijdens onze gesprekken met buurtbewoners de afgelopen maanden werd bevestigd dat dit nog steeds het geval is. SP Roosendaal hielp vandaag dan ook mensen veilig oversteken bij het zebrapad voor de apotheek om aandacht te vragen voor dit probleem. Ook deelden we wat lekkers uit aan voorbijgangers voor de feestdagen. SP Roosendaal komt met verbeterpunten richting de gemeente om de verkeerssituatie op de President Kennedylaan veiliger te maken.

Lees verder
22 december 2017

SP Roosendaal wenst u fijne feestdagen en een strijdbaar 2018!

Foto: SP

Zaterdag 30 december van 12.00 tot 14.00 uur is SP Roosendaal te vinden op de Nieuwe Markt. Wij gaan dan graag met u in gesprek over uw wensen voor uw buurt en de gemeente Roosendaal voor in het nieuwe jaar. Tot dan!

Lees verder
19 december 2017

De President Kennedylaan is geen racebaan!

Foto: SP

SP Roosendaal heeft de afgelopen maanden gesproken met veel bewoners uit de wijk Kroeven. Bewoners hebben daarbij veelvuldig aangegeven zich erg ongerust te maken over de hoge snelheden waarmee automobilisten over de President Kennedylaan rijden. De daar aanwezige zebrapaden bij het winkelcentrum helpen volgens de bewoners nauwelijks. Veel automobilisten rijden daar gewoon door. De SP in Roosendaal gaat a.s. vrijdag 22 december a.s. om 11.00 uur samen met buurtbewoners aandacht vragen voor dit probleem.

Lees verder
30 oktober 2017

Verleen geen vergunning aan de komst van de Biomineralenfabiek

Foto: BN de Stem

In de raadsvergadering van maandag 30 oktober jl. deed de SP fractie nog eens een oproep aan het College om de omgevingsvergunning voor de Biomineralenfabriek (mestverwerkingsbedrijf) af te wijzen. Fractievoorzitter Ada Oudhof  gaf aan: “Zolang de precieze milieu- en gezondheidseffecten van deze mestverwerking vooraf niet duidelijk zijn, omdat er doodeenvoudig geen 100 % vergelijkbaar bedrijf in Nederland staat en we uitgaan van aannames, aannemelijke waardes en technische verwachtingen moet het College geen extra risico’s willen lopen en in haar belangenafweging kiezen voor de eigen inwoners van de stad.”

Lees verder

Pagina's

 

Volg SP Roosendaal