h

9 maart 2017

Wethouder, hoe zit het nu met de thuiszorg?

Onrust onder personeel en cliënten van de thuiszorg in Roosendaal.  Donderdag 23 februari was er zelfs een demonstratie voor het raadshuis. Demonstranten vroegen de politici om opheldering en om bijsturing van de plannen van de gemeente. Grote vrees was er met name voor ontslagen. Ook zijn er vragen over waarom een nieuwe speler - Axxicom uit Schiedam - hier in Roosendaal zich met de zorg komt bemoeien. Zelfs een vanouds bekende zorgverlener als DAT zou verdwijnen. Moeten cliënten hun vertrouwde hulp gaan missen? 

Lees verder
3 maart 2017

TomatenSoeP tijdens carnavalsoptocht

Foto: SP

Voor de twaalfde keer deelde de SP Roosendaal tomatensoep uit tijdens de carnavalsoptocht in Roosendaal. Op de vaste plaats in de Raadhuisstraat stonden onze SP'ers klaar om iedereen te voorzien van lekkere warme soep.

Lees verder
3 februari 2017

Verzet SP tegen Mestfabriek wordt nu binnen Raad breed gesteund

De fractie van de SP Roosendaal heeft zich al vanaf april 2016 zeer kritisch uitgelaten over de eventuele komst van een Mestfabriek (Biomineralenfabriek) in de Westrand in Roosendaal. Aanvankelijk zat alleen de VLP ook op die lijn. Deze week is duidelijk geworden dat er inmiddels een meerderheid in de Raad is die zich uitspreekt tegen de komst van de betreffende fabriek. De Roosendaalse Lijst en de VVD hebben zich ook bij de criticasters van de fabriek gevoegd. De gemeenteraad gaat het College oproepen de milieuvergunning niet af te geven.

Lees verder
31 januari 2017

Geslaagde thema-avond Gelijke kansen voor iedereen

Foto: SP

Vrijdag 27 januari organiseerde de SP Roosendaal een openbare thema-avond 'Gelijke kansen voor iedereen'. SP kandidaat-Kamerlid Cem Lacin en SP-wethouder Corné van Poppel hielden een interessant betoog over hoe het staat met de kansen van mensen in Roosendaal, Nederland en internationaal gezien en hoe we kansengelijkheid als SP kunnen en willen bevorderen. 

Lees verder
18 januari 2017

Klaar om te knokken!

Foto: SP

Met een mooi verkiezingsprogramma en een strijdbare kandidatenlijst is de SP klaar om te knokken! Hetverkiezingsprogramma en de kandidatenlijst werden afgelopen zaterdag vastgesteld op het SP-congres in Tilburg. Ook de SP Roosendaal was daar vertegenwoordigd met onze afgevaardigden.

Lees verder
11 december 2016

Politieke partijen in Roosendaal bekennen kleur

Een aantal jaar geleden heeft de Roosendaalse gemeente er voor gekozen om alle coffeeshops in de gemeente te sluiten. Dit met het idee de overlast die de handel in (soft)drugs opleverde, te verminderen. We zijn nu een aantal jaar verder en het is de hoogste tijd om de balans van dat beleid op te maken.

Lees verder
12 november 2016

Tientallen buurtbewoners en ondernemers bij actie pinautomaat Westrand

Foto: SP

Zaterdag 12 november hebben tientallen bewoners en ondernemers in de wijk Westrand in Roosendaal samen met de SP Roosendaal actiegevoerd tegen het voorgenomen besluit van de Rabobank om de laatste pinautomaat in de wijk (aan de Rembrandtgalerij) te sluiten. De Rabobank stelt dat de betreffende pinautomaat verouderd is en de veiligheid daardoor in het geding is. De wijkbewoners en lokale ondernemers hebben met steun van de SP Roosendaal het verzoek aan de directie van de Rabobank gedaan om een nieuwe pinautomaat op dezelfde plek of in de nabije omgeving te plaatsen. 

Lees verder
11 november 2016

Actie pinautomaat Westrand moet blijven!

De SP Roosendaal gaat morgen met de inwoners, winkeliers en organisaties uit de Westrand actievoeren voor behoud van de pinautomaat op het Rembrandtplein! Wij roepen jullie dan ook op om daar allen bij aanwezig te zijn om 11 uur bij de pinautomaat!

Lees verder
11 november 2016

Succes SP: meer mensen kunnen beroep doen op bijstand

De gemeenteraad van Roosendaal heeft donderdag 10 november ingestemd met de begroting 2017. Op initiatief van de SP is de norm om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand opgehoogd van 100% naar 120% van het sociaal minimum. Hierdoor zijn nu eindelijk stappen gezet om ook mensen met kleine banen of ouderen met een klein AOW-tje in de gelegenheid te stellen om indien nodig gebruik te maken van voorzieningen zoals de bijzondere bijstand. Het College met daarin SP-wethouder Corné van Poppel, heeft hiermee derhalve op een goede manier uitvoering gegeven aan een eerder door de SP-fractie ingediende motie: “Roosendaal ook sociaal voor mensen met een laag inkomen”. Deze motie kreeg uiteindelijk unanieme steun van de andere fracties in de gemeenteraad. Het College trekt hier jaarlijks 700.000 euro voor uit.

Lees verder
22 september 2016

Corné van Poppel nieuwe SP-wethouder in Roosendaal

Foto: SP

Vanavond is Corné van Poppel benoemd tot nieuwe wethouder van de SP in Roosendaal. De SP afdeling Roosendaal wenst hem veel succes! We hebben daarbij afscheid genomen van Hugo Polderman als voormalig SP-wethouder. Hugo kan nu welverdiend van zijn pensioen gaan genieten. Veel dank voor jouw inzet voor de SP op alle vlakken! 

Lees verder

Pagina's

 

Volg SP Roosendaal