h

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp heringevoerd

8 februari 2019

Eigen bijdrage huishoudelijke hulp heringevoerd

Foto: SP

De gemeenteraad is akkoord gegaan met de herinvoering van een eigenbijdrage voor hulp bij huishouding. In het vorige college van B&W schafte SP wethouder Corné van Poppel deze nog af. De eigen bijdrage werd toen nog berekend op basis van de inkomsten van de cliënten. En dat leidde er toe dat de bijdrage die de mensen moesten betalen niet in verhouding stond tot de mate van hulp die ze konden krijgen.

Dat speelde vooral bij mensen uit de middeninkomens. Daardoor zagen mensen die de hulp bij de huishouding eigenlijk wel nodig hadden er toch vanaf, zogenaamde zorgmijders. Daarom schafte onze SP wethouder die eigenbijdrage af. Nu met een nieuw college –zonder SP-  wordt dat weer terug gedraaid. Wel is de wet veranderd en moet er niet meer inkomensafhankelijk getoetst worden maar moet iedereen een eigenbijdrage van € 17,50 per 4 weken betalen en ongeacht hoeveel hulp men krijgt.. De SP fractie volgt in de gemeenteraad deze ontwikkelingen scherp en zal m.n. opletten of er niet weer opnieuw zorgmijders zullen gaan zijn. Ook dwong ons raadslid Marion Heessels af dat mensen met een inkomen maximaal 120% van het bijstandniveau de eigen bijdrage gecompenseerd kunnen krijgen. Als ze een collectieve ziektekostenverzekering via de gemeente hebben via die verzekering en als ze die niet hebben op een andere manier vanuit de gemeente. De SP fractie zal dat nauwlettend blijven volgen.

Marion Heessels
Raadslid
 SP Roosendaal

Reactie toevoegen

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier