h

Nieuws uit 2017

31 december 2017

Succesvolle nieuwjaarsactie op de Nieuwe Markt

Foto: SP

SP Roosendaal ging gisteren in gesprek met mensen over hun wensen voor het nieuwe jaar voor hun buurt, gemeente Roosendaal of de wereld. Op de Nieuwe Markt stonden vrijwilligers van de SP met een wensboom waar de wensen in opgehangen werden. Een hoop mensen hebben hun wens met ons gedeeld. Mensen gaven aan goede gezondheid voor iedereen te wensen en minder armoede in de wereld. Ook werden er wensen gedaan om problemen in mensen hun buurt op te lossen, zoals het opruimen van straatvuil in de Westrand of aanleggen van verkeersdrempels in de Burgerhout tegen het harde rijden. Lijsttrekker SP Roosendaal Adriënne Maas: "De nieuwjaarsactie is een goede manier om met mensen in gesprek te gaan over wat zij graag zouden verbeteren in hun leefomgeving of de wereld. Met concrete zaken kunnen we aan de slag. Uiteraard streeft de SP ook naar toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen en willen we armoede de wereld uitkrijgen. Ook daar zetten wij ons op lokaal niveau voor in." 

Lees verder
22 december 2017

SP Roosendaal in actie voor betere verkeersveiligheid in Kroeven

Foto: SP

SP Roosendaal voerde vandaag actie op de President Kennedylaan in de Kroeven voor betere verkeersveiligheid. Al jarenlang wordt hier te hard gereden. Tijdens onze gesprekken met buurtbewoners de afgelopen maanden werd bevestigd dat dit nog steeds het geval is. SP Roosendaal hielp vandaag dan ook mensen veilig oversteken bij het zebrapad voor de apotheek om aandacht te vragen voor dit probleem. Ook deelden we wat lekkers uit aan voorbijgangers voor de feestdagen. SP Roosendaal komt met verbeterpunten richting de gemeente om de verkeerssituatie op de President Kennedylaan veiliger te maken.

Lees verder
22 december 2017

SP Roosendaal wenst u fijne feestdagen en een strijdbaar 2018!

Foto: SP

Zaterdag 30 december van 12.00 tot 14.00 uur is SP Roosendaal te vinden op de Nieuwe Markt. Wij gaan dan graag met u in gesprek over uw wensen voor uw buurt en de gemeente Roosendaal voor in het nieuwe jaar. Tot dan!

Lees verder
19 december 2017

De President Kennedylaan is geen racebaan!

Foto: SP

SP Roosendaal heeft de afgelopen maanden gesproken met veel bewoners uit de wijk Kroeven. Bewoners hebben daarbij veelvuldig aangegeven zich erg ongerust te maken over de hoge snelheden waarmee automobilisten over de President Kennedylaan rijden. De daar aanwezige zebrapaden bij het winkelcentrum helpen volgens de bewoners nauwelijks. Veel automobilisten rijden daar gewoon door. De SP in Roosendaal gaat a.s. vrijdag 22 december a.s. om 11.00 uur samen met buurtbewoners aandacht vragen voor dit probleem.

Lees verder
30 oktober 2017

Verleen geen vergunning aan de komst van de Biomineralenfabiek

Foto: BN de Stem

In de raadsvergadering van maandag 30 oktober jl. deed de SP fractie nog eens een oproep aan het College om de omgevingsvergunning voor de Biomineralenfabriek (mestverwerkingsbedrijf) af te wijzen. Fractievoorzitter Ada Oudhof  gaf aan: “Zolang de precieze milieu- en gezondheidseffecten van deze mestverwerking vooraf niet duidelijk zijn, omdat er doodeenvoudig geen 100 % vergelijkbaar bedrijf in Nederland staat en we uitgaan van aannames, aannemelijke waardes en technische verwachtingen moet het College geen extra risico’s willen lopen en in haar belangenafweging kiezen voor de eigen inwoners van de stad.”

Lees verder
30 oktober 2017

Begroting 2018 Roosendaal flink onder druk door rijksbezuinigingen

Op 25 oktober jl. is in de commissie van de gemeenteraad voor de eerste keer gesproken over de gemeentebegroting 2018 van het College van B&W. De SP-fractie is verheugd dat de financiën van de gemeente nog steeds op orde zijn, maar ziet wel een groot aantal gevaren voor de toekomst.

Lees verder

Pagina's

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier