h

Nieuws van de afdeling


29 februari 2020

Verkeerssituatie Onyxdijk, Flintdijk en Dijkrand op mobiliteitsagenda 2020-2024

Foto: SP

In januari werd een motie van SP Roosendaal aangenomen over de verkeerssituatie van de Onyxdijk, Flintdijk en Dijkrand. De smalle weg, in combinatie met te snel rijdende auto's en landbouwvoertuigen en fout geparkeerde auto's, zorgt voor bezorgde bewoners in die straten. Dankzij deze motie zorgen we ervoor dat de Gemeente Roosendaal bij de mobiliteitsagenda aandacht moet besteden aan deze situatie en de bezorgdheid van haar bewoners.

Lees verder
7 februari 2020

SP fractie niet gerust op huurprijzen nieuwbouw Josephwijk

Foto: SP

We houden als SP nog steeds een vinger aan de pols. Mensen mogen niet in de problemen komen door de huurstijging. Daarnaast is het wel van belang dat deze woningen in de Josephwijk worden vervangen, ze zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Er is aangegeven dat de kosten voor energie naar beneden gaan. De balans hierin is belangrijk om in de gaten te houden.

Lees verder
18 januari 2020

Eindelijk aandacht voor de verkeerssituatie van de Onyxdijk, Flintdijk en Dijkrand!

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering op 16 januari 2020 is de motie van SP Roosendaal aangenomen, wat moet resulteren in een verbetering van de verkeerssituatie op de Onyxdijk, Flintdijk en Dijkrand.

Lees verder
20 december 2019

Afscheid SP raadslid Wendy Beens

Foto: SP

Aan alle leden van de SP in de gemeente Roosendaal wil ik laten weten dat ik heb besloten om te stoppen als gemeenteraadslid van Roosendaal en alle daaruit voortvloeiende functies en werkzaamheden neer te leggen.

Lees verder
14 december 2019

Antwoorden wethouder op vragen SP over warmtenet onvoldoende

Foto: SP

Afgelopen week hebben wij aan de wethouder vragen gesteld over de aanleg van het warmtenet in de westrand. Zo wilden wij te weten komen of het warmtenet wel een goed idee is en of iedereen die inspraak zou moeten hebben dat ook had.

Lees verder
4 december 2019

SP Roosendaal kritisch over plannen warmtenet

Foto: SP

Afgelopen september heeft de gemeente subsidie aangevraagd voor de aanleg van een hoofdleiding voor een warmtenet in de Westrand.
Bij dit warmtenet wordt restwarmte van een afvalverbranding gebruikt voor het verwarmen van uw huis. Maar, is een warmtenet wel een goed idee?

Lees verder

Pagina's

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier