h

24-uurs vraag Voedselbank

25 november 2007

24-uurs vraag Voedselbank

Naar aanleiding van problematiek rond de voedselbank in Roosendaal hebben de SP en het CDA gezamelijk de volgende vraag aan de wethouder gesteld.

Geachte wethouder,

Ons bereikte het bericht dat de Voedselbank in Roosendaal (Stichting Tussen Wal en Schip) moet vertrekken uit de Fatimakerk en dat overleg van de betrokkenen van de Voedselbank met onder meer Aramis niet hebben geleid tot het vinden van een vervangende ruimte.

De Voedselbank vangt mensen met grote financiële problemen op en werkt indirect mee aan het wegwerken/voorkomen van allerlei problemen waarmee wij als gemeente op andere beleidsterreinen ook geconfronteerd worden (gezondheidsproblemen jongeren, schooluitval, beroep doen op sociale voorzieningen).

De voedselbank kan een eerste stap zijn voor een aantal mensen om met begeleiding hun financiële huishouding weer op de rails te krijgen.

In dit kader kan o.i. de gemeente een hand uitsteken om eventueel in samenwerking met Aramis te zorgen voor een vervangend onderkomen voor de voedselbank in een van de (tijdelijk) vrijkomende bedrijfs-, school- of wijkgebouwen. Dit gebouw zou dan tegen een lage huur verhuurd kunnen worden.
Dit brengt ons tot de volgende vraag:

Ziet u mogelijkheden om op korte termijn een voorstel aan de Stichting Tussen Wal en Schip te doen waarin u een of meerdere gebouwen voor langere termijn voor verhuur aanbiedt ?

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de SP
Tineke Claessens
Namens de fractie van het CDA
Nicole Roeken

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier