h

Motie: Gift voedselbank Tussen Wal en Schip

18 december 2007

Motie: Gift voedselbank Tussen Wal en Schip

De volgende motie is ingediend voor de gemeenteraad van donderdag a.s.

De raad van de gemeente Roosendaal, in vergadering bijeen op donderdag
20 december 2007;

Overwegende dat:

  • het in deze tijd van grote rijkdom schrijnend is dat er nog steeds voedselbanken nodig zijn in Nederland;
  • het armoedebeleid erop gericht dient te zijn dat voedselbanken overbodig worden;
  • er in deze periode van het jaar veel geconsumeerd wordt, waarbij mensen die betaald werk hebben vaak iets extra’s krijgen in bijvoorbeeld de vorm van een kerstpakket;
  • de Roosendaalse bevolking massaal geschonken heeft bij de actie van de SP bij twee supermarkten in de vorm van 70 kratten met artikelen voor een kerstpakket;
  • voedselbank ‘Tussen Wal en Schip’ al 4 jaar in Roosendaal actief is zonder één cent steun van de gemeente.

Van oordeel zijn de dat:

  • juist deze kerstperiode een goede gelegenheid is om stil te staan bij het bestaan van voedselbanken;
  • Het voor mensen die afhankelijk zijn van voedselpakketten ook prettig is om in deze periode een extraatje te krijgen in de vorm van een kerstpakket;
  • De gemeenteraad ook bij kan dragen in de vorm van een kleine symbolische financiële bijdrage, waarmee haar erkentelijkheid uitgesproken wordt voor het werk van de vrijwilligers van de voedselbank.

Besluit:
het college te verzoeken om als waardering voor het vele werk van de vrijwilligers van de stichting Tussen Wal en Schip voor het wekelijks verstrekken van 245 voedselpakketten voor plusminus 1000 personen een incidentele subsidie van 1000 euro ter beschikking te stellen. Dit bedrag kan ten laste gebracht worden van grootboek 434.380 en kostenplaats 6001000 zijnde het budget van de raad dat bedoeld is voor de financiering van bijzondere activiteiten.

En gaat over tot de orde van de vergadering,

Fractie van de SP,
Tineke Claessens en Peter den Hartog

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier