h

Verzet SP tegen Mestfabriek wordt nu binnen Raad breed gesteund

3 februari 2017

Verzet SP tegen Mestfabriek wordt nu binnen Raad breed gesteund

De fractie van de SP Roosendaal heeft zich al vanaf april 2016 zeer kritisch uitgelaten over de eventuele komst van een Mestfabriek (Biomineralenfabriek) in de Westrand in Roosendaal. Aanvankelijk zat alleen de VLP ook op die lijn. Deze week is duidelijk geworden dat er inmiddels een meerderheid in de Raad is die zich uitspreekt tegen de komst van de betreffende fabriek. De Roosendaalse Lijst en de VVD hebben zich ook bij de criticasters van de fabriek gevoegd. De gemeenteraad gaat het College oproepen de milieuvergunning niet af te geven.

In april 2016 heeft de SP het College erop gewezen dat de omwonenden van de fabriek zich grote zorgen maken over de gezondheidsrisico’s en de milieueffecten (o.a. stankoverlast). De SP heeft toen aangegeven dat de betreffende wijk al zeer zwaar belast is door het verkeer (ligging aan de A17) en de daar reeds aanwezige milieubelastende bedrijven. Ook de GGD was op dat moment kritisch over de effecten op de gezondheid van de wijkbewoners. De GGD stelde toen een groot aantal voorwaarden op waaraan een dergelijk plan zou moeten gaan voldoen.

Dat heeft ertoe geleid dat op initiatief van de SP in juni unaniem een motie is aangenomen die het College opriep om in aanvulling op het gezondheidsonderzoek door de GGD ook een Milieueffectrapportage (MER) op te laten stellen. Het College heeft daarop in juli 2016 een onafhankelijk bureau een onderzoek laten doen naar de milieueffecten dat daarna is voorgelegd aan de bij de wet ingestelde Onafhankelijke Commissie MER.

In oktober 2016 heeft de SP-fractie aan het College voorgesteld om de Mestfabriek te verplaatsen naar het ‘Industrial Park” op het industriegebied Moerdijk. Dit omdat de directeur van het Havenschap Moerdijk aangaf dat er daar nog 110 hectare bedrijfsgrond beschikbaar is voor o.a. bedrijven in de recycling en de biobased technologie. De directeur gaf aan juist op zoek te zijn naar bedrijven in de zwaardere milieucategorie. Het College heeft toen wel geïnformeerd in Moerdijk, maar heeft vervolgens geen initiatieven genomen om de fabriek daarnaartoe te laten gaan.

In december 2016 heeft de Onafhankelijke Commissie MER geconcludeerd dat de milieueffecten van de mestverwerking van Biomineralen onvoldoende zijn onderbouwd. De commissie stelt dat die onderbouwing er alsnog moet komen. Ze stelt echter tevens dat, omdat het hier gaat om een nieuwe techniek, vooraf nooit volledige zekerheid kan worden gegeven over de effecten op het milieu en de gezondheid van omwonenden. De SP-fractie is geschrokken van dit oordeel van de MER Commissie. Door de onbekendheid met de gekozen techniek zullen buurtbewoners ook in de komende jaren in onzekerheid blijven zitten over de precieze effecten. De SP-fractie vindt dit niet acceptabel en heeft daarover op 27 januari 2017 vragen aan het College gesteld.

De SP-fractie heeft op 27 januari jl. aan het College laten weten dat de belangen van de bewoners van Roosendaal voor moeten gaan op de belangen van de fabriekseigenaren. De SP-fractie heeft het College opgeroepen de benodigde vergunningen niet af te geven. (zie bijlage: “Vragen SP aan het College over Onzekerheden rondom Biomineralenfabriek”)

De SP werd in het hele proces tot nu steeds gesteund door de fractie van de VLP. Sinds deze week is de oppositie tegen het plan van een Mestfabriek in de Westrand uitgebreid. Ook de Roosendaalse Lijst en de VVD hebben aangekondigd met een motie te komen die het College oproept de noodzakelijke vergunningen niet af te geven. Daarmee is er een meerderheid in de Raad tegen de plannen voor de nieuwe fabriek. De behandeling in de Raad zal naar verwachting nog in februari plaatsvinden.

Reactie toevoegen

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier