h

Wethouder, hoe zit het nu met de thuiszorg?

9 maart 2017

Wethouder, hoe zit het nu met de thuiszorg?

Onrust onder personeel en cliënten van de thuiszorg in Roosendaal.  Donderdag 23 februari was er zelfs een demonstratie voor het raadshuis. Demonstranten vroegen de politici om opheldering en om bijsturing van de plannen van de gemeente. Grote vrees was er met name voor ontslagen. Ook zijn er vragen over waarom een nieuwe speler - Axxicom uit Schiedam - hier in Roosendaal zich met de zorg komt bemoeien. Zelfs een vanouds bekende zorgverlener als DAT zou verdwijnen. Moeten cliënten hun vertrouwde hulp gaan missen? 

Alle reden dus om aan onze wethouder Corné van Poppel te vragen hoe het zit.

De wethouder:  “Om te beginnen vind ik het ontzettend jammer dat er via de media zoveel onrust is ontstaan. Inwoners en huishoudelijke hulpen moeten hier geen last van hebben. Ik merk dat er in de kranten erg veel onduidelijkheid en misverstanden zijn rondom de thuiszorg en hun aanbieders. Want waar gaat het nu precies over: het gaat hier om één onderdeel van de thuiszorg, namelijk de hulp bij de huishouding (HBH). Als gemeente moeten wij sinds 2014 hiervoor zorgen. We moeten dit organiseren en betalen. Sinds 2014 valt HBH onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). En een ander onderdeel van de WMO is  de lichte vormen van begeleiding. Die begeleiding gaan we nu bij die HBH betrekken. Je moet daarbij denken aan bijvoorbeeld een paar uur dagbesteding of ontmoetingsochtenden voor licht dementerenden. Dus voor deze twee onderdelen van de WMO, de hulp bij huishouding én de lichte vormen van begeleiding, hebben we nu één plan gemaakt. Dat is dus waar het nu over gaat. Wij wilden met de aanbesteding dat alle aanbieders, ook de bestaande, hun werkwijze aanpassen om zowel hulp bij huishouding als ook begeleiding mogelijk te maken. Daarop zijn de aanbieders geselecteerd."

En daarover is dus kennelijk veel onrust. Hoe komt dat?

“Klopt, elke verandering zorgt natuurlijk voor onrust. Met name de gedachte dat mensen hun hulp zouden verliezen of ontslagen zouden worden, gaf veel onrust. Dat de realiteit anders is, kan alleen maar later blijken. Daar moeten we doorheen denk ik. Hoofdzaak is dat we een goed plan hebben:  waar we namelijk juist vanaf willen is de ongebreidelde marktwerking in deze tak van de zorg. Je zag dat in één wijk, zelfs in één flat of straat er verschillende hulporganisaties naast elkaar aan het werk waren. De pleitbezorgers van de vrije markt wilden dat de mensen wat te kiezen zouden hebben.  De SP was daar altijd sceptisch over. Wij hoorden steeds hoe belangrijk de mensen het vinden dat er een vertrouwd gezicht bij je thuis over de vloer komt. Het is van groot belang dat de hulpverlener en de cliënt een goede band hebben en elkaar begrijpen. Daarom hebben wij er voor gekozen in Roosendaal een systeem op  te zetten om per gebied, per wijk of dorp één zorgorganisatie voor langere tijd de verantwoordelijkheid te gunnen om deze vorm van zorg in die wijk goed te regelen.  Dat betekent dus dat in één  wijk één organisatie de HBH en de begeleiding moet organiseren en daarvoor betaald wordt dus ook naar gelang van de omvang van de zorgvraag in zo’n gebied.

Ze mogen daarbij wel andere zorginstellingen als een soort onderaannemers inschakelen om de zorg daadwerkelijk te leveren. Dat hebben we ook zo gedaan om er voor te zorgen dat huidige cliënten hun vertrouwde hulp kunnen blijven houden.  Zo willen we er ook voor zorgen dat het systeem geleidelijk doorgevoerd wordt.”

Hoe zit dat dan met de onrust over DAT en Axxicom?

“We moesten dit nieuwe systeem wel volgens de wettelijke regels van een aanbesteding organiseren. Dat is nu eenmaal de wet. Dat heeft er toe geleid dat twee grote bekende spelers: TWB en Groenhuysen, de meeste wijken in Roosendaal hebben gekregen. TWB bijna de helft van Roosendaal en Groenhuijzen/WMO een ander groot deel. In het gebied Kroeven en Tolberg is er een nieuwe organisatie uit de bus is gekomen: Axxicom. Dit bedrijf  had een goede offerte met ook goede ideeën voor vernieuwing en innovatie, want juist waar het gaat om de samenwerking tussen de huishoudelijke hulp en de begeleiding is nog veel te verbeteren.  De bestaande thuiszorgorganisatie DAT is buiten deze aanbesteding gevallen. Dat leidde bij de directie van DAT tot veel onrust en daaruit voortvloeiende acties. DAT kan prima als onderaannemer in de gebieden van TWB, Groenhuijzen/WMO of Axxicom blijven werken. De medewerkers van DAT kunnen via de andere instellingen bij hun vertrouwde cliënten blijven werken. Dat is mijn opdracht om het zo te laten verlopen. Ik ben nu in gesprek met deze instellingen om er voor te zorgen dat dit ook zo gaat gebeuren. Garanderen dat er ergens iets niet helemaal vlekkeloos zal verlopen kan ik natuurlijk niet. Alle organisaties zowel de bestaande als de nieuwe moeten daar hun best voor doen. En ik ga heel goed kijken of ze dat ook allemaal doen. Zo’n ingrijpende andere opzet geeft uiteraard onrust. Maar ik ben er van overtuigd dat deze nieuwe opzet van HBH met begeleiding, als het zich uitgekristalliseerd heeft, een verbetering zal zijn. Zeker voor alle nieuwe cliënten. Voor de huidige cliëntenbestanden is het nog een puzzel voor de drie instellingen. Dat is wel een lastige, maar een tijdelijke hobbel die we moeten nemen.

Ik wil op deze manier voor langere tijd rust in deze wereld van zorgverlening. Ik ga voor een langere tijd deze contracten met de instellingen aan. Voor een periode van 6 jaar. Daardoor voorkomen we dat we elk jaar opnieuw deze zorg zouden moeten aanbesteden met het risico dat je elk jaar deze onrust krijgt. Dat willen we niet. Op deze manier  bouwen we als gemeente een vertrouwensrelatie op met de zorgverlenende instellingen, en kunnen deze instellingen ook een goed personeelsbeleid voeren. Ze weten nu voor een langere tijd dus tenminste 6 jaar waar ze aan toe zijn. Daarmee hoop ik rust op dit onderdeel van de arbeidsmarkt te krijgen. Dat is goed voor het personeel en voor de cliënten. Dat op dit ogenblik onder de cliënten en het personeel van DAT ongerustheid is, begrijp ik dus goed. Als dit achter de rug is hebben we een beter systeem waar we in Roosendaal best trots op mogen zijn.  Die koppeling tussen de HBH en de begeleiding en dagbesteding is écht in het belang van de cliënten. Het gaat immers vaak om kwetsbare mensen die hulp bij de huishouding nodig hebben maar ook behoefte aan een paar uur dagopvang en wat persoonlijke aandacht. Dat dit nu met elkaar verweven wordt, is denk ik een hele verbetering. Uitgangspunt is ook steeds dat het bij deze hulp in de huishouding niet gaat om alleen maar schoonmaakwerk. Het is een belangrijke eerste trede op de zorgladder. Poetsen is heel belangrijk, maar hier gaat het om hulp bij de meest kwetsbare inwoners van onze stad, in de meeste gevallen kwetsbare ouderen. Natuurlijk moet het zich bewijzen, maar ik zie hier veel mogelijkheden in. Bij het uitdenken van de plannen zijn we steeds in de eerste plaats uitgegaan van de behoefte van de cliënten. Die stonden op de eerste plaats. Op de tweede plek staan de belangen van het personeel, en op de derde plek de belangen van de instellingen.  Dat is steeds de volgorde geweest. Daar mag ik op aangesproken worden. En dan ben ik ervan overtuigd dat we in Roosendaal dit onderdeel van thuiszorg op een goede manier vorm gaan geven, een manier waar ik als SP wethouder best trots op kan zijn, een manier passend in de uitgangspunten die wij steeds hanteren.”

Reacties

Hoe kun je nu bij je cliënt blijven als we de wijk niet hebben? En ik vind het niet raar dat er onrust ontstaat, mensen waar je al jaren komt dat moet je nu weg. Onbegrijpelijk een zeker voor een zorg partij als de sp

Reactie toevoegen

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier