h

SP zorgt dat de woekerrente Kredietbank West-Brabant in Roosendaal fors omlaag gaat

8 april 2017

SP zorgt dat de woekerrente Kredietbank West-Brabant in Roosendaal fors omlaag gaat

Op 18 januari 2017 meldt BNdeStem dat de gemeente Den Haag het rentepercentage van hun Kredietbank verlaagt van 11,5% naar 2,3%. In dezelfde berichtgeving wordt aangegeven dat de gemeente Roosendaal welke gebruik maakt van de Kredietbank West-Brabant een rentepercentage hanteert van 6 tot 11%. De SP heeft ervoor gezorgd dat dit wordt verlaagd naar 3,5%.

De Kredietbank West-Brabant is niet zomaar een bank waar particulieren of bedrijven even naar binnen kunnen stappen voor een lening. De taak van de Kredietbank West-Brabant is het beheersbaar houden en oplossen van schulden (in het kader van de Schuldhulpverlening). Inwoners uit Roosendaal kunnen daar uitsluitend terecht met tussenkomst van de gemeente Roosendaal. In principe is het geen bank waar winstoogmerk voorop staat.

Voor ons raadslid Marcel van der Aa was de publicatie in de krant een goede gelegenheid om te informeren of het college in Roosendaal ook genegen is om renteverlaging toe te passen. Middels schriftelijke vragen is dit dan ook voorgelegd aan verantwoordelijk SP wethouder van Poppel.

Onder andere zijn de volgende vragen gesteld:

1. Wat is het exacte rentepercentage dat in Roosendaal wordt toegepast?

2. Hoeveel mensen hebben in 2015 en 2016 een beroep moeten doen op de Kredietbank?

3. Wil de wethouder zorgdragen dat er op korte termijn een rentepercentageverlaging plaats gaat vinden?

De laatste vraag was natuurlijk de belangrijkste, de wethouder heeft hierop gereageerd dat de gemeente Breda welke belast is met de uitvoering van de Kredietbank West-Brabant waarschijnlijk niet de beheerskosten gaat betalen voor de 20 deelnemende gemeentes. Daarbij komt dat voor de gemeente Breda zelf ook nog geen standpunt was ingenomen.

Eind maart 2017 kwam het bericht tot ons dat de gemeente Breda voor haar inwoners de rente per 1 april 2017 gaat verlagen naar 3,5%.

Dit was wederom een reden om vervolgvragen door Marcel van der Aa aan de wethouder te stellen. In de beantwoording van de vraag geeft de wethouder aan dat de volgende vragen beantwoord moeten worden in het nog verder te formuleren integrale armoedebeleid:

1. Moet het consumptieve krediet nog steeds als een passende voorliggende voorziening worden gezien?

2. Hoe gaan we maatwerk leveren aan de verschillende doelgroepen?

Kort komt het er op neer dat vooruitlopend op het nog verder te vormen integrale armoedebeleid het rentepercentage alvast verlaagd wordt naar 3,5% en dat de beheerskosten worden ondergebracht in het budget schuldhulpverlening.

De fractie is zeer verheugd met dit resultaat en is blij dat er snel actie ondernomen is door onze wethouder Corné van Poppel!

Reactie toevoegen

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier