h

SP Roosendaal klaar voor oppositie

2 mei 2018

SP Roosendaal klaar voor oppositie

Foto: SP

Het is zover, er is een bestuursakkoord. De SP bestuurt niet meer mee in de gemeente Roosendaal. Wij gaan verder als oppositiepartij met drie zetels. Maar hoe is het zo gekomen?

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen heeft voor de fractie van de SP tot gevolg dat we van vijf zetels zijn gezakt naar drie zetels. De kiezer heeft gesproken en helaas hebben wij onze winst van de vorige verkiezingen niet vast kunnen houden.

Het weekend na de verkiezingen heeft de informateur gesproken met alle politieke partijen die gekozen zijn in de Roosendaalse gemeenteraad. Ook de SP had op zondag 25 maart een gesprek. Wij hebben aan de formateur duidelijk gemaakt dat we 3 hoofdpunten heel belangrijk vinden om te behouden en na te streven. Dat zijn:

  1. Behoud van huishoudelijke zorg met begeleiding in de buurt zonder eigen bijdrage;
  2. Starten met tenminste één softdrugsuitgiftepunt met gereguleerde afgifte van softdrugs in een omgeving waarin goede voorlichting over gebruik goed geregeld is;
  3. Ruimhartig armoedebeleid, zodat iedereen in Roosendaal mee kan doen ongeacht de dikte van de portemonnee.

We hebben ook duidelijk gemaakt dat de taakverdeling binnen het college belangrijk is. De afgelopen vier jaar heeft de SP een wethouder geleverd op de portefeuille Jeugd, Volksgezondheid, Welzijn, Zorg en Decentralisaties (coördinerend). Ook de huishoudelijke zorg viel onder de portefeuille van onze wethouder Corné van Poppel. De veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden vanaf vorig jaar hebben veel teweeg gebracht. De signalen die we krijgen van mensen moeten we heel serieus nemen en ervoor blijven zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. De SP wil het huidige zorgbeleid zoals dat is ingezet voortzetten. Echter is het gezien de verkiezingsuitslag niet meer aan ons om dit beleid verder uit te voeren. Onze wethouder heeft binnen het bestaande budget de huishoudelijke zorg in de gemeente Roosendaal zo sociaal als mogelijk vorm proberen te geven. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen. Op dit budget is echter de afgelopen jaren veel gekort door Den Haag. De SP in de Tweede Kamer voert daarom al jaren strijd voor meer geld voor onder andere de huishoudelijke zorg. Ook in Roosendaal zullen we die strijd moeten blijven voeren. Het ideaal is dus helaas nog niet bereikt, maar we hebben een goede stap gezet. Huishoudelijke zorg geregeld op het niveau van de buurt. Het gaat hierbij niet enkel om schoonmaken, maar om het daadwerkelijk bieden van zorg. Medewerkers hebben een signaleringsfunctie en bieden begeleiding als dat nodig is. En er is tijd voor een kop koffie of een boodschap als de cliënt dat wil. We zijn er nog niet, maar de SP-fractie zal zich blijven inzetten voor goede huishoudelijke zorg in de gemeente Roosendaal.

In de afgelopen 4 jaar hebben we als SP Roosendaal enkele belangrijke en mooie successen voor onze gemeente behaald, zoals:

  1. Afschaffing van het eigen risico voor dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke zorg. Mensen hoeven hierdoor niet meer bij te betalen voor dagbesteding, begeleiding en huishoudelijke zorg;
  2. Bijzondere bijstandsnorm is verhoogd van 100% naar 120% van het sociaal minimum. Mensen komen eerder in aanmerking voor de bijzondere bijstand;
  3. Buurtkamers in Heerle en Wouwse Plantage zijn open gebleven, zodat mensen samen een kopje koffie kunnen drinken en met elkaar kunnen ‘buurten’;
  4. Woningcorporatie AlleenWonen (nu Alwel) aangesproken op de verkoop van betaalbare huurwoningen. Nu zijn zij terughoudend met de verkoop van deze woningen en is een deel uit de verkoop gehaald.

We zijn er trots op dat we dit hebben bereikt voor de mensen in Roosendaal en onze dorpen. We hebben dan ook met veel dank voor hun toewijding en inzet, afscheid genomen van onze fractieleden die zijn gestopt. Wethouder Corné van Poppel gaat nog even door, maar zal na de installatie van de nieuwe wethouders niet meer terugkeren. Via deze weg willen we Ada Oudhof, Bernd Missal, Mike van Heumen, Marcel van der Aa en onze wethouder Corné van Poppel nogmaals hartelijk danken.

We kijken met een goed gevoel terug op de afgelopen 4 jaar en met enthousiasme vooruit naar de komende 4 jaar. Samen met de mensen in Roosendaal en onze dorpen gaan we strijden voor een nog socialere en mooiere gemeente. Want we doen het samen en voor elkaar!

Reactie toevoegen

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier