h

Begroting 2019 Roosendaal: SP zal ontwikkelingen in het oog houden

22 november 2018

Begroting 2019 Roosendaal: SP zal ontwikkelingen in het oog houden

Foto: SP

De begrotingsbehandeling 2019 voor de gemeente Roosendaal is afgerond. Voor onze nieuwe fractie de eerste begrotingsbehandeling sinds de verkiezingen. Een belangrijk moment waarbij we onze standpunten als SP opnieuw konden laten horen en voorstellen konden indienen.

De afgelopen maanden ontvingen wij signalen van inwoners dat de gemeente niet altijd bereid was om (goed) te luisteren naar haar inwoners over wat er in de wijken en dorpen speelde. Als er iets belangrijk is voor ons als SP is het dat de gemeente luistert naar haar inwoners. Daarom gaan wij de wijken en dorpen in om met mensen te praten over hun woon- en leefomgeving. De samenwerking tussen gemeente Roosendaal en haar inwoners verloopt nog niet optimaal. Daarom dienden wij een voorstel in om deze samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen te verbeteren. Helaas haalde dit voorstel, ondanks mede ingediend door D66 en gesteund door de VLP, geen meerderheid. Wel hebben we de noodzaak van goede samenwerking tussen gemeente en inwoners op de politieke agenda gezet en zullen we hierop blijven hameren.

De zorg in de gemeente Roosendaal blijft een groot aandachtspunt voor de SP. Er is voor volgend jaar minder geld voor HBH+ (de thuiszorg met begeleiding), beschermd wonen en personen met verward gedrag. WegWijs Roosendaal is wat de SP betreft de spin in het web bij zorgvragen. Wij vragen ons echter af of voor de ontwikkelingen van WegWijs voldoende geld beschikbaar is. Daarnaast heeft de gemeente een zorgplicht en moet zij zorgen voor goede hulpverlening. Begin 2019 zal de wethouder de resultaten van WegWijs delen met de gemeenteraad. We kunnen dan kijken of er daadwerkelijk meer geld nodig is.

De SP maakt zich ook zorgen over veiligheid in onze gemeente. Hoe gaan we ervoor zorgen dat mensen zich veilig voelen in onze stad en dorpen? Een groot probleem wat wij steeds terug horen, is de illegale (soft)drugshandel op straat. De burgemeester blijft het experimenteren met gereguleerde wietteelt en coffeeshops weigeren, terwijl de straathandel floreert. Onze jongeren krijgen nog steeds van alles op straat aangeboden en zijn aan straatdealers overgeleverd. En onze ouderen durven ’s avonds niet over straat in bepaalde wijken. De straathandel moet wat de SP betreft dan ook zo snel mogelijk stoppen! In antwoord op vragen van de SP gaf de burgemeester aan dat hij hierop terug komt in het veiligheidsplan. Wij zullen dit nauwlettend in de gaten houden!

Als fractie van de SP Roosendaal staan we komend jaar weer voor een uitdaging. We zullen de burgemeester en wethouders hun toezeggingen laten waarmaken. Want wij gaan voor een veiliger en mooier Roosendaal voor iedereen!

Adriënne Maas
Fractievoorzitter SP Roosendaal

Reactie toevoegen

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier