h

SP vraagt aandacht voor belang dorpshuis Heerle

16 november 2018

SP vraagt aandacht voor belang dorpshuis Heerle

Foto: SP / Oomen Architecten

Begin november trok ons bestuurslid Reyn van Elzakker, woonachtig in Heerle, bij onze fractie aan de bel. Inwoners van Heerle hadden een brief ontvangen vanuit opbouwwerkers van WijZijn Traverse Groep, onderschreven door de gemeente.

In de brief werd aangegeven dat er dringend kandidaten voor een nieuw bestuur voor dorpshuis De Schalm in Heerle werden gezocht. Geen nieuw bestuur zou betekenen dat dorpshuis De Schalm zou moeten sluiten. Het oude bestuur zou stoppen en had geen nieuwe bestuursleden kunnen vinden. Zij gaven aan dat zij heel veel tijd kwijt waren met het op orde houden van het gebouw en zij daardoor niet aan hun eigenlijke bestuurstaken toe kwamen. Ook hadden zij daardoor geen plezier meer in hun bestuursfunctie.

Het betreft een gebouw van woningstichting Alwel en dat vond de SP wel heel bijzonder, want je mag toch verwachten dat Alwel daarvoor een onderhoudsverplichting heeft. Aangezien de brief onderschreven was door de gemeente en de SP het heel belangrijk vindt dat het dorpshuis open blijft voor de inwoners van Heerle, heeft de fractie van de SP hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college (klik hier voor de schriftelijke vragen).

De fractie van de SP vroeg de gemeente of zij op de hoogte was van de dreigende sluiting en de oorzaken hiervan. En of de gemeente net als de SP veel belang hecht aan het openhouden van dorpshuis De Schalm. De gemeente was op de hoogte van de dreigende sluiting ten gevolge van het ontbreken van een bestuur (klik hier voor het nieuwsbericht van ZuidWest TV).

BNdeStem had ook veel interesse in de vragen en heeft er een artikel in de krant aan gewijd (klik hier voor het artikel van BNdeStem).

Er was grote belangstelling voor de informatie avond en gelukkig meldden ruim voldoende Heerlenaren zich aan als kandidaat voor een nieuw bestuur.
(klik hier voor het nieuwsbericht van de Roosendaalse Bode).

De SP is blij dat daarmee het dorpshuis voor de inwoners van Heerle behouden blijft. De SP maakt zich wel zorgen over de slechte staat van onderhoud van het dorpshuis en wil zich er samen met de inwoners van Heerle voor inzetten dat woningstichting Alwel haar verantwoordelijkheid neemt en dat gemeente Roosendaal haar faciliterende rol hierbij serieus neemt
(klik hier voor het nieuwsbericht van BNdeStem).

Reactie toevoegen

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier