h

Veel onduidelijkheid bij bewoners Josephwijk over sloopplannen Alwel

30 november 2018

Veel onduidelijkheid bij bewoners Josephwijk over sloopplannen Alwel

Foto: SP / Deel van de bewoners die aanwezig waren op de informatieavond

Woningcorporatie Alwel is van plan om 229 betaalbare huurwoningen in de Josephwijk te gaan slopen. Hiervoor komen nieuwe woningen terug, maar hoeveel en of er een (hoge) huurverhoging tegenover staat is nog onduidelijk. Helaas zijn er in het land genoeg voorbeelden te noemen dat slopen niet leidt tot voldoende nieuwe betaalbare huurwoningen. Reden voor de SP Roosendaal om met bewoners in gesprek te gaan.

Niet alleen was er nog veel onduidelijk over de plannen van Alwel bij de bewoners. Er bleken ook schimmel- en vochtproblemen in de huizen te zijn. Onacceptabel uiteraard! Iedereen moet in een veilig en fijn huis kunnen wonen en daarin moet de woningcorporatie haar verantwoordelijkheid nemen.

De SP organiseerde daarom maandagavond 26 november een informatiebijeenkomst voor bewoners van de huizen die gesloopt gaan worden. Zij konden in gesprek gaan met de voorzitter van de Woonbond en voormalig SP-Tweede Kamerlid en wethouder Paulus Jansen en met Marc van der Steen namens Alwel. De bijeenkomst werd goed bezocht. Jansen legde aan de bewoners hun rechten als huurder uit, waaronder het recht op onafhankelijk advies en ondersteuning bij dit soort plannen. Volgens Alwel waren er al initiatieven genomen om bewoners bij deze plannen te betrekken, maar veel van de bewoners wisten hier niets vanaf. Dat bleek ook wel uit de onvrede over de nieuwbouw van appartementen in plaats van eengezinswoningen.

De bewoners die de informatieavond bijwoonden vonden het een goed initiatief van de SP. Uiteraard zullen we dit op de voet blijven volgen. Wat de SP betreft wordt eerst gekeken of slopen überhaupt noodzakelijk en wenselijk is. En als dat het geval is welke consequenties de plannen van Alwel hebben voor de bewoners. Voldoende betaalbare en fatsoenlijke huurwoningen zijn en blijven namelijk van groot belang in onze gemeente. Hier zullen wij dan ook voor blijven strijden!

 

Reactie toevoegen

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier