h

Verbinding staat centraal bij de politieke beschouwingen

17 maart 2019

Verbinding staat centraal bij de politieke beschouwingen

Foto: SP

Op 14 maart hebben we bij de politieke beschouwingen het college een aantal standpunten meegegeven die de SP belangrijk vindt om hiervoor geld te reserveren in de kadernota van 2020.
Als rode draad heeft de SP het college mee gegeven te werken aan het ‘ elkaar verbinden’ in Roosendaal en dat bedoelen we heel breed met verschillende bevolkingsgroepen, scholen en bedrijven.

De SP vindt dat ieders sterke kanten gezien en ingezet moeten worden om te ontdekken hoe deze op een ander vlak een bijdrage kunnen leveren. 
Zo denken wij aan samen koken, samen wonen, samen sporten en samen cultuur beleven. Daarvoor moet een goede sociale kaart gemaakt worden, zodat men elkaar ook vinden kan. De gemeente ontwikkeld al veel activiteiten samen met inwoners. De SP vindt dat daarvoor duidelijk gecommuniceerd moet worden wat je van elkaar verwacht en wat grenzen zijn. 

Initiatieven die prettig samen wonen stimuleren en hun waarde hebben bewezen zoals De Broedplaats in Langdonk, moeten ondersteund worden en breder in Roosendaal ingezet. 
De SP wil met name jongeren stimuleren mee te denken en doen met ontwikkelen van initiatieven die wonen in Roosendaal prettig maken. Om jongeren te behouden in Roosendaal is het belangrijk dat er passende woningen zijn voor hen, zoals er ook voor ouderen meer passende woningen nodig zijn. 
De SP wil dat meer geld vrij komt voor woningaanpassing en faciliteren van alternatieve woonvormen. 

Om zo lang mogelijk verantwoord thuis te blijven wonen is het belangrijk dat voorliggend veld en netwerk op elkaar aansluiten. Het netwerk van kwetsbare inwoners zou bekend moeten zijn en zorg voor hen moet maatwerk zijn, zonder vast te lopen op bureaucratische schotten. Geld moet zorg volgen en geen voorwaarde zijn. 

Zo bouwen we samen aan Roosendaal als stad waarin we actief met elkaar samen leven. 

De raadsvergadering is hier terug te luisteren.

Marion Heessels
Raadslid SP Roosendaal

Reactie toevoegen

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier