h

SP motie ‘Behoud van lokale netwerken’ aangenomen in de gemeenteraad

9 juli 2019

SP motie ‘Behoud van lokale netwerken’ aangenomen in de gemeenteraad

Op de raadsavond van donderdag 6 juni 2019 heeft SP Roosendaal een motie ingediend, bij het nieuwe subsidiebeleid, over het behoud van de lokale netwerken en deze is aangenomen in de Roosendaalse gemeenteraad.

Het college heeft besloten om met een nieuw subsidiestelsel te gaan werken. De kern hiervan is dat alle partijen de kans krijgen mee te dingen naar de subsidiemiddelen. Met het nieuwe subsidiebeleid geeft de gemeente nieuwe partijen daarvoor de ruimte. Maar door de nieuwe aanpak van subsidieverlening kunnen er verschuivingen ontstaan in het huidige aanbod van onze dienstverlening.

Het is belangrijk dat organisaties snel zekerheid krijgen over de subsidiëring van hun activiteiten. Deze nieuwe wijze van subsidiëren kan namelijk direct invloed hebben op het bestaande netwerk van de betrokken organisaties en eveneens het personeel bij deze organisaties.

De noodzaak van een netwerksamenleving op verschillende niveaus wordt steeds belangrijker. Roosendaal is steeds vaker één van de samenwerkingspartners op lokaal en/of regionaal gebied. Samen met netwerkpartners wordt ingezet op een stevige en brede samenwerking. Lokaal wordt actief samengewerkt met inwoners, ondernemers, instellingen en andere organisaties. Waar zinvol en mogelijk bundelen we kracht, tijd, kennis en/of geld. De Roosendaalse slagvaardigheid neemt hierdoor toe en samen wordt gewerkt aan het behalen van maatschappelijke doelen/effecten.

De SP is van mening dat het onwenselijk is, als gevolg van het nieuwe subsidiebeleid, dat de lokale netwerken als een kaartenhuis in elkaar zal vallen en dit vraagt om nadere borging in de door het college op te stellen subsidieregels. Daarom hebben wij een motie ingediend voor het behoud van de lokale netwerken en deze is aangenomen in de gemeenteraad.

Reactie toevoegen

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier