h

SP Roosendaal voor een duurzame opbouw van een sociale samenleving

9 november 2020

SP Roosendaal voor een duurzame opbouw van een sociale samenleving

Foto: SP

Bij de behandeling van de begroting 2021 heeft de fractie van de SP zich uitgesproken voor duurzame opbouw van een sociale samenleving. Daarom wil de SP voorzichtig zijn met nu snel geld uitgeven, zoals het ophogen van de steun die al is toegezegd aan sportverenigingen. De fractie van de SP heeft aangegeven dat iedereen zijn steentje bij moet dragen. Iedereen wordt nu geraakt door de Corona en de gevolgen zijn nog niet goed te overzien, zeker niet op de langere termijn.

De raad heeft in het voorjaar het college een mandaat ofwel vrije hand gegeven voor het uitvoeren van kaders ofwel hoofdpunten die moeten zorgen dat schade door corona zoveel mogelijk wordt beperkt. Deze hoofdpunten gaan over alle punten in de samenleving zowel gericht op economie als op welzijn. Daarbij kun je denken aan bedrijven, maar ook horeca, minima, verenigingen, daklozen en scholieren.

De fractie van de SP meent dat het college deze vrije hand nodig heeft om met het inzicht dat zij hebben de beste afwegingen en keuzes te maken. Daardoorheen schreeuwen vindt de fractie nu niet gepast.

Zij hebben wel het voorstel mee ingediend om geld vrij te maken voor omscholing van mensen die nu hun baan zijn kwijt geraakt. Ook dienen zij het voorstel ‘Right to Challange’ mee in, waarmee inwoners die zichzelf willen inzetten voor het verbeteren van hun omgeving, worden geholpen met geld.
 
Met vriendelijke groeten,

Marion Heessels
Fractie SP

Reactie toevoegen

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier