h

Standpunten

A (1) B (1) S (1) Z (1)
Willen we met z'n allen afhankelijk zijn van de
gratie van het bedrijfsleven óf willen we de menselijke maat behouden in onze gemeente?

De centrale overheid heeft aangegeven steeds meer zaken aan de burgers zelf te willen overlaten. Een mooi eufemisme voor meer marktwerking en minder overheid. Ook in Roosendaal staat deze 'burgerparticipatie' voor de deur. En met de gemeenteraad die er nu zit ziet het er naar uit dat mensen helemaal aan hun lot worden overgelaten.

(Mike van Heumen)

Onlangs is in de gemeenteraad een raadsvoortel aangenomen dat de toevoeging van burgerraadsleden aan commissievergaderingen van de raad mogelijk maakt. Op het eerste gezicht lijkt dit een uiterst sympathiek gebaar richting de Roosendaalse bevolking om haar meer bij de politiek te betrekken, maar wat zijn burgerraadsleden precies en kleven er misschien ook nadelen aan de invoering van deze burgerraadsleden?

Voorafgaande de verkiezing voor de tweede kamer in september 2012 streed de PvdA samen met de SP hand in hand in het kader van de actie “Armoede werkt niet”. Tijdens de verkiezingscampagne zijn door de PvdA veel SP standpunten gebruikt om zo het verkiezingselectoraat van de SP binnen te halen. Gezien de uitslagen in september 2012 is dit hun vrij goed gelukt.

"Dan maar wat minder geld naar nutteloze prestige projecten als een passerelle of  de stenen in het Tongerloplein (..)".

In BNde Stem van 17 januari stond een verslag van een debat over de decentralisatie in de zorg. Het artikel deed verslag van de wisseling van verschillende argumenten zoals dat in een politiek debat gebruikelijk is.

U bent hier