h
VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ROOSENDAAL 2018 - 2022 SAMEN EN VOOR ELKAAR

11. SPORT EN WELZIJN

Sport is niet alleen heel belangrijk voor een goede gezondheid, het is ook een fantastische manier om te ontspannen of om gewoon onder de mensen te komen. Sporten verbindt daarnaast mensen met elkaar. Iedereen die wil sporten, moet in onze gemeente daarom ook kúnnen sporten. De laatste jaren is er flink geïnvesteerd in nieuwe en/of modernere sportaccommodaties. ‘Klein Papendal’ werd sportpark Vierhoeven een aantal jaren geleden nog genoemd, zó groot waren de ambities. Dat leek ons toen al wat overdreven, maar zeker nu. Laten we gewoon tevreden zijn met wat we hebben en dat voor iedereen toegankelijk maken. 

Breedtesport voor iedereen verdient ook in de komende periode nog veel aandacht. Iedereen die wil sporten, moet in onze gemeente ook daadwerkelijk kúnnen sporten.

  • Gemeenschapsgeld voor topsport geven we alleen als het ook de breedtesport aantoonbaar bevordert.
  • In een waterrijk land als Nederland is het noodzaak dat alle kinderen leren zwemmen. Als ouders dit niet zelf kunnen betalen, kunnen zij hiervoor een beroep doen op de gemeente.
  • Er komen aangepaste sportmogelijkheden in ouderen- en zorginstellingen. Hierdoor blijven mensen fitter en mobieler en dus langer zelfstandig.
  • De gemeente investeert in gehandicaptensport en in de toegankelijkheid van geschikte accommodaties voor mensen met een beperking.
  • Buurthuizen blijven open en krijgen voldoende middelen om laagdrempelige recreatie in de buurt aan te bieden.
  • Wie voor een buurtfeest, een sporttoernooi of een kunstproject een kleine subsidie wil aanvragen, moet daarvoor gewoon binnen kunnen lopen bij bijvoorbeeld een wijkplatform. Zonder lange procedures en ingewikkelde aanvragen een bijdrage voor een project krijgen. En door het persoonlijke contact kan de subsidieverstrekker beter beoordelen wat iemand van plan is.

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier