h
VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ROOSENDAAL 2018 - 2022 SAMEN EN VOOR ELKAAR

9. ONDERWIJS

‘Jong geleerd, is oud gedaan’, zo luidt het gezegde. Daarom is het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd worden gevolgd om eventuele achterstanden vroegtijdig te signaleren. Met verbeterde afspraken tussen onderwijs en zorg, waar ieder kind mee kan doen. Waar mogelijk wordt een Integraal Kind Centrum (IKC) gevormd om kinderen al vanaf heel jonge leeftijd een goede start te geven.

In Roosendaal zijn nog te weinig scholen die het predicaat ‘gezonde school’ hebben behaald.  Het aantal ‘gezonde scholen’ in Roosendaal moet fors worden uitgebreid.

De SP wil dat jongeren de kans krijgen om een goede opleiding te volgen. Het is daarbij belangrijk dat ze ervaring opdoen met het werk. Voldoende stage- en werkervaringsplaatsen helpen daarbij. De gemeente geeft daarin zelf het goede voorbeeld.

  • Alle scholen in Roosendaal werken volgens het programma ‘gezonde school’ en bieden daarin gezonde voeding en voldoende beweging. Wij staan voor drie uur per week bewegingsonderwijs op de basisschool, gegeven door een vakleerkracht.
  • Kinderen moeten dicht bij huis naar school kunnen. Wij willen scholen in de dorpen behouden, zolang het niet ten koste gaat van de kwaliteit van onderwijs.
  • Er wordt samen met onderwijs- en zorgpartners gewerkt aan optimale samenwerking ten behoeve van het kind. Waar mogelijk wordt een IKC of brede school gevormd.
  • Jongeren die een opleiding volgen maar afhankelijk worden van een uitkering, moeten in de gelegenheid zijn om de opleiding af te ronden zonder sollicitatieplicht.
  • Nederlandse lessen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Analfabetisme en digibetisme moeten voorkomen worden.

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier