h
VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ROOSENDAAL 2018 - 2022 SAMEN EN VOOR ELKAAR

8. OPENBAAR VERVOER EN VERKEER

Goede bereikbaarheid is belangrijk. Daarbij staat de veiligheid van de verkeersdeelnemers voorop. Met goede fietspaden in zowel stad als buitengebied. Om het fietsgebruik te stimuleren handhaven we de bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad, waar mensen zonder te betalen hun fiets kwijt kunnen.

In de wijken moet de snelheid van het autoverkeer worden teruggedrongen, zeker in drukke straten. Voor mensen die afhankelijk zijn van anderen is een goed openbaar vervoersaanbod wenselijk. Naast de provinciale busdiensten moet de gemeente zich hard maken voor alternatieve vormen van vervoer. Te denken valt aan het stimuleren van (elektrisch) deelautogebruik.

Er is al veel gezegd en gesproken over het onderhoud van straten en plantsoenen. De SP vindt het belangrijk dat in ieder geval de voetpaden rond zorgcomplexen, winkelcentra en andere routes in prima conditie moeten zijn. Het valrisico moet daar zoveel mogelijk worden verkleind.

Roosendaal werkt aan een toegankelijke stad, waar ook mensen met een rolstoel zonder problemen zich op straat kunnen begeven.

  • Openbaar vervoer naar dorpen, wijken en belangrijke voorzieningen als centrum, station, gemeentehuis en ziekenhuis blijft bestaan.
  • Nieuwe vormen van vervoer stimuleren zoals (elektrisch) deelautogebruik.
  • Maximaal 30 kilometer per uur in drukke woonstraten. 30 kilometerzones moeten beter zichtbaar worden.
  • Onderhoud voet- en fietspaden verbeteren, om te beginnen in de buurt van zorgcomplexen, scholen en winkelcentra.
  • Roosendaal ontwikkelt zich als een toegankelijke stad, waar ook mensen met een beperking zonder problemen kunnen meedoen.
  • We blijven strijden voor een intercityverbinding tussen Roosendaal en Antwerpen nu de internationale trein via Breda gaat rijden.

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier