h
VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ROOSENDAAL 2018 - 2022 SAMEN EN VOOR ELKAAR

INLEIDING

Woensdag 21 maart 2018 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen. U bent dan als kiezer aan zet om te laten weten welke partij u de komende vier jaar mag vertegenwoordigen in de Roosendaalse gemeenteraad.

De SP neemt sinds 1996 deel aan de gemeenteraad, de afgelopen periode deden we dat met vijf zetels. Maar dat niet alleen. Voor het eerst sinds haar bestaan in Roosendaal heeft de SP deze periode deelgenomen aan het college van burgemeester en wethouders in Roosendaal. Daarmee heeft de SP aangetoond dat ze haar verantwoordelijkheden niet uit de weg gaat en meewerkt om in deze gemeente het sociale gezicht glans te geven. De menselijke maat is daarbij het uitgangspunt.

De afgelopen vier jaar zijn veel taken vanuit het Rijk naar de gemeente overgeheveld. Op zich niet verkeerd, want veel zaken kun je lokaal beter organiseren. Maar door de soms veel lagere budgetten die daarvoor beschikbaar kwamen, wordt het moeilijk om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden. Door betere samenwerking tussen verschillende partners worden mensen met een hulpvraag sneller gevonden, wat dan weer wel gepaard gaat met een grotere druk op de beschikbare middelen.

In deze periode hebben we de nasleep van de crisis meegemaakt. Met als schrijnend gevolg dat de tweedeling in de maatschappij alleen maar lijkt toe te nemen. Steeds meer mensen hebben moeite om de eindjes aan elkaar te knopen, wat zich uit in een groeiende groep die met armoede te maken heeft. Daar wil de SP de komende jaren nog verder voor vechten, om deze ontwikkeling een halt toe te roepen. Iedereen moet een kans krijgen om mee te doen, ongeacht de financiële situatie waarin men zit.

Nu in het algemeen wordt geroepen dat de crisis voorbij is, kunnen we nog lang niet achterover leunen. We moeten hard aan het werk om dit voor iedereen tastbaar te maken. We doen het samen en voor elkaar!

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier