h
VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ROOSENDAAL 2018 - 2022 SAMEN EN VOOR ELKAAR

SPEERPUNTEN

De komende jaren gaat de SP strijden voor:

  • Goede, toegankelijke zorg voor iedereen. Behoud van de huisartsenpost en een volwaardig en goed bereikbaar ziekenhuis. Huishoudelijke verzorging mét lichte begeleiding en zonder eigen bijdrage.
  • Een gecontroleerd softdrugsverkooppunt om de grote overlast in de wijken tegen te gaan.
  • Meer betaalbare koop- en huurwoningen. Huurders hebben recht op fatsoenlijk onderhoud van hun woning, verzorgd door de verhuurder.
  • Gelijke kansen voor iedereen in onze gemeente. Waar nodig draagt de gemeente daar financieel aan bij.
  • Groene, leefbare en veilige buurten en dorpen, waar het fijn is om te leven en te wonen.

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier