h
VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ROOSENDAAL 2018 - 2022 SAMEN EN VOOR ELKAAR

1. ZORG

Nu mensen langer thuis blijven wonen, moet de zorg daar goed op worden ingericht. Deze moet laagdrempelig zijn. Niet de vraag of je de zorg kunt betalen, maar de vraag of je zorg nodig hebt, moet het verschil maken. Huishoudelijke verzorging is de eerste trede op de ladder van de zorg. De huishoudelijke hulp signaleert of er aanvullende ondersteuning nodig is en schakelt die in.

Steeds meer mensen krijgen te maken met mensen met dementie. Roosendaal wil een dementievriendelijke gemeente zijn. Ook de komende jaren wordt hier verder aan gewerkt om dit te realiseren.

Mantelzorgers zijn een belangrijke schakel om mogelijk te maken dat mensen langer thuis wonen, maar zij lopen nogal eens vast door de zware belasting die ze ondervinden.  Extra mogelijkheden om de mantelzorger te ontlasten moeten worden ontwikkeld.

  • Laagdrempelige toegang van zorg, waarbij ervaren beroepskrachten de zorgvraag beoordelen in samenspraak met cliënt. Ervaren beroepskrachten hebben alle kennis in huis om te beoordelen welke zorg en/of voorzieningen nodig zijn.
  • Huishoudelijke verzorging mét lichte begeleiding, waarbij de zorgvraag leidend is en zonder eigen bijdrage.
  • We behouden de lokale collectieve zorgverzekering voor mensen met een minimuminkomen en schrappen het eigen risico.
  • Geld voor de zorg gaat naar de zorg, niet naar tekorten elders. Door meer in te zetten op het tegengaan van verspilling, overbodige bureaucratie, teveel managers, dure sponsoring en reclame, kunnen we besparingen in de zorg realiseren. 
  • Roosendaal is en blijft een officiële dementievriendelijke gemeente.
  • Stimuleren van kleinschalige woon/zorgvoorzieningen in wijken en dorpen.
  • We bieden extra ondersteuning aan mantelzorgers door goede respijtvoorzieningen te ontwikkelen, waarbij zij worden ontlast.
  • Behoud van de huisartsenpost en een volwaardig en goed bereikbaar ziekenhuis.

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier