h
VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ROOSENDAAL 2018 - 2022 SAMEN EN VOOR ELKAAR

2. VEILIGHEID

Mensen moeten zich in hun straat, wijk, dorp of stad altijd veilig voelen. De laatste jaren voelen mensen zich toch steeds onveiliger in Roosendaal. Een belangrijke reden hiervoor is de toenemende drugsgerelateerde overlast. Die overlast moet nu écht aangepakt worden.

Ook heeft Roosendaal in haar omgeving te maken met de aanwezigheid van de kerncentrales in Doel en Borssele en komen er dagelijks vele treinen dwars door de stad die gevaarlijke stoffen vervoeren.  Dit zijn zaken die niet genegeerd kunnen worden.

  • Realistisch softdrugsbeleid, waarin we experimenteren met gereguleerde wietteelt en gaan voor legalisatie. We willen een gereguleerd afgiftepunt voor softdrugs om de overlast in de wijken tegen te gaan.
  • Drugscriminaliteit (vooral in het buitengebied) moet hard worden aangepakt. De reeds bestaande drugs squad verricht op dat terrein uitstekend werk in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de rechtspraak. Dit willen we dan ook voortzetten.
  • Het goederenspoor dat dwars door Roosendaal loopt, moet omgeleid worden, zodat gevaarlijke stoffen niet meer dwars door woongebieden worden vervoerd. Het gemeentebestuur moet daarvoor blijven lobbyen bij de Rijksoverheid.
  • Spreekuurrechters, die door middel van spreekuren in het buurtcentrum en een minimale financiële bijdrage, op een laagdrempelige manier conflicten kunnen oplossen.
  • Voorzieningen in wijken en dorpen, waaronder buurthuizen, blijven op peil voor de nodige veiligheid en sociale controle.
  • De succesvol gebleken buurtpreventie breiden we uit.
  • We blijven strijden voor het zo snel mogelijk sluiten van de kerncentrales in Doel en Borssele.

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier