h
VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ROOSENDAAL 2018 - 2022 SAMEN EN VOOR ELKAAR

6. DUURZAAMHEID, NATUUR EN MILIEU

Er lijkt nog nooit zo veel aandacht te zijn geweest voor het milieu en de duurzaamheid als nu. Toch kunnen en moeten we in Roosendaal nog een hele slag slaan willen we een écht duurzame gemeente worden, die oog voor de natuur en het milieu heeft. De SP is bereid de strijd aan te gaan voor een milieuvriendelijker en duurzamer Roosendaal. Dit alles door het gebruik van alternatieve stroombronnen zoals zonnepanelen.

We starten alvast met kleinschalige statiegeldprojecten op de plaatsen waar nu het meeste afval zwerft. Bijvoorbeeld door statiegeld op blikjes en kleine pet-flesjes.

We maken afspraken met alle winkelcentra en verkopers van producten met verpakkingsmaterialen (denk bijvoorbeeld aan fastfoodketens), waarmee we de daar gevestigde bedrijven verplichten om binnen een bepaalde straal zorg te dragen voor het opruimen van afval.

Intensieve veehouderij moet worden tegengegaan.

Niet alleen in en nabij woonwijken zijn vervuilende bedrijven onwenselijk, ook in de buitengebieden willen wij niet nóg meer vervuilende bedrijven.

Scholen en bedrijven gaan wij stimuleren zonnepanelen op hun daken te leggen of (als zij platte daken hebben) groene daken aan te leggen. Panden die eigendom zijn van de gemeente, gaan we allemaal voorzien van zonnepanelen en/of groene daken.

Buurtbewoners kunnen subsidie krijgen wanneer zij met gezamenlijke initiatieven/ideeën komen ter verduurzaming van de omgeving (zoals bij het omvormen van schuurdaken naar groene daken).

Wc's in nieuw te bouwen woningen worden alleen nog maar aangesloten op hemelwater of douche-/wasmachinewater. Om de wc door te spoelen wordt geen drinkwater meer gebruikt.

Materiaal dat wordt gebruikt voor het aanleggen en onderhouden van de openbare ruimte moet voldoen aan strenge duurzaamheidseisen.

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier