h
VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ROOSENDAAL 2018 - 2022 SAMEN EN VOOR ELKAAR

5. ARMOEDE

Ondanks berichten dat de crisis voorbij is, zijn er nog steeds te veel mensen die op of onder de armoedegrens leven. De tweedeling in de maatschappij is de afgelopen tijd niet kleiner geworden. Op het gebied van armoedebestrijding heeft de SP de afgelopen bestuursperiode diverse maatregelen genomen.  We noemen de verhoging van de bijzondere bijstandsnorm naar 120%, het afschaffen van de eigen bijdrage voor de WMO-voorzieningen Begeleiding en Hulp bij het Huishouden.

Extra inzet wordt geleverd op het voorkomen van armoede, zowel bij jongeren als volwassenen. Er is een maatwerkfonds duurzame start kwetsbare inwoners, extra geld is gegaan naar Stichting Paul, Stichting Leergeld en het Jeugdcultuurfonds. Maar ook een vaste subsidie voor de Voedselbank is ingevoerd, evenals een fonds dat huisuitzettingen voorkomt, afschaffing van het drempelbedrag voor de bijzondere bijstand en een overbruggingsuitkering voor mensen die te lang moeten wachten op een bijstandsuitkering.

Schuldhulpverlening is een gemeentelijke taak. Wij zijn voor goede schuldhulpverlening. Dat betekent: laagdrempelig, waar iedereen met schuldproblemen terecht kan, zonder wachtlijsten, met aandacht voor het voorkomen van schulden. Uitbesteden van deze taak aan particuliere bureaus is de verkeerde weg.

  • Geld dat gemeenten voor het bestrijden van armoede krijgen, moet ook daadwerkelijk daaraan worden uitgegeven.
  • Er wordt een witte en een zwarte lijst van bewindvoerders opgesteld. Er wordt voor schuldhulpverlening alleen doorverwezen naar bewezen betrouwbare bewindvoerders.
  • Het kindpakket voor kinderen die opgroeien in armoede moet maximaal zijn, met onder andere een bijdrage aan kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag en cultuur.
  • Ruimhartig kwijtscheldingsbeleid van gemeentelijke belastingen voor lage inkomens.
  • Wij handhaven de grens van de bijzondere bijstandsnorm op 120 procent van het minimumloon.
  • De gemeente moet zich inspannen voor optimaal gebruik van regelingen door onze inwoners: goede voorlichting, proactief benaderen van inwoners en eenvoudige aanvraagprocedures, ook via internet, voorkomen dat mensen kosten moeten voorschieten.

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier