h
VERKIEZINGSPROGRAMMA SP ROOSENDAAL 2018 - 2022 SAMEN EN VOOR ELKAAR

4. WERK EN INKOMEN

De SP in Roosendaal heeft zich de afgelopen jaren sterk gemaakt voor het behouden van werk en ontwikkelen van nieuwe banen. Via Werk-Op-Maat-banen bij de gemeente wordt werkervaring opgedaan om makkelijker door te kunnen stromen naar een vaste baan. Samen met werkgevers werken we aan de mogelijkheid om de werkgelegenheid in Roosendaal op peil te brengen. Hierbij wordt gestreefd om het aantal flexibele deeltijdbanen om te zetten naar volwaardige banen. Om vertrouwd te raken met het werk worden het aantal stageplaatsen uitgebreid.

Mensen die een baan vinden, moeten niet in hun inkomen achteruitgaan. We accepteren geen werk onder het minimumloon. Maar ook geen flexibele contracten van een paar uur. Gedwongen werk als tegenprestatie voor een uitkering gaan we tegen.

  • Voor mensen die in de bijstand zitten, moeten kleine bijverdiensten mogelijk zijn zonder dat dit leidt tot strafmaatregelen.
  • Afschaffen van gedwongen tewerkstelling van bijstandsgerechtigden.
  • Vrijwilligerswerk en mantelzorg wordt ook als werk gezien. Er wordt immers steeds meer beroep gedaan op vrijwilligers en mantelzorgers.
  • Beschermde arbeid voor mensen met een arbeidshandicap moet blijven bestaan. Daarbij geeft de gemeente het goede voorbeeld en neemt zelf ook arbeidsgehandicapten in dienst.
  • Vroegtijdig schoolverlaten blijven we actief bestrijden, zodat de kansen op de arbeidsmarkt behouden blijven. Jongeren zonder uitkering die niet werken of studeren, mogen niet buiten de boot vallen.
  • Creëren van leer-werkbanen voor jongeren (zonder startkwalificatie) en het inrichten van leer-werkbedrijven bij de gemeente zelf (gemeentelijk aannemingsbedrijf).
  • Stageplaatsen als voorwaarde in de aanbestedingsprotocollen van de gemeente en verruiming van het aantal stageplaatsen bij de gemeente zelf.
  • Bedrijven die zich schuldig maken aan discriminatie komen op een zwarte lijst. Zij ontvangen geen subsidie of opdrachten meer van de gemeente.
  • Het loket van het Werkplein moet aanwezig blijven in Roosendaal en daarnaast telefonisch bereikbaar zijn tijdens kantooruren.

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier