h

Onderwijs

17 april 2012

Minder geld naar schoolbestuur voor nieuwbouw Da Vinci College

Het Roosendaalse College van B&W heeft er alles aan gedaan om het schoolbestuur OMO uit Tilburg tevreden te stellen met miljoenen euro's extra voor het nieuwe schoolgebouw van het Da Vinci College aan de Bovendonk in Roosendaal. Dit als goedmakertje voor het niet doorgaan van de nieuwbouwplannen voor de school in Stadsoevers. De SP-fractie heeft er alles aan gedaan om dat te voorkomen. Dat is uiteindelijk gedeeltelijk gelukt. Van de 6 miljoen euro die het College extra wilde geven bovenop de normvergoeding wordt nu 2,5 mln euro teruggedraaid.

Lees verder
11 februari 2012

College in Roosendaal geeft te veel geld aan schoolbestuur

De SP-fractie is verheugd dat het prestige-project van het bestuurscentrum in combinatie met een vmbo-school uiteindelijk is afgeblazen. De SP-fractie ziet echter het gevaar opdoemen dat het College in samenspraak met het grootste schoolbestuur van Nederland, Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) uit Tilburg, opnieuw voor een prestige-object gaat zorgen.

Lees verder
21 augustus 2011

College moet ingrijpen bij slechte onderwijskwaliteit Brede School in Kalsdonk

De SP-fractie in de Roosendaalse gemeenteraad maakt zich erg ongerust over de zeer slechte onderwijskwaliteit van de Brede School in Kalsdonk. De onderwijsinspectie heeft over die kwaliteit in 2011 een vernietigend rapport opgesteld. Het onderwijs op basisschool “De Vlindertuin”, onderdeel van de Brede School, wordt door de onderwijsinspectie als ‘zeer zwak” beoordeeld. De onderwijsresultaten zijn al vanaf 2007 sterk onvoldoende. Ook het onderwijsmanagent op de school wordt door de inspectie heftig bekritiseerd. Ada Oudhof van de SP-fractie heeft hierover Raadsvragen gesteld en heeft het College opgeroepen zich nadrukkelijker met de school te bemoeien nu gebleken is dat het schoolbestuur (de stichting KPO) en diens Raad van Toezicht er al vanaf 2007 niet in geslaagd zijn het onderwijs te verbeteren.

Lees verder
21 juli 2010

Nieuwe kostenoverschrijdingen ZuidOostKwartier aangekondigd

De SP fractie heeft vandaag (21 juli) vragen gesteld aan het college over de ontwikkelingen rond de bouw van een school en sporthal op het ZuidOostKwartier.

Lees verder
23 januari 2010

College heeft de raad misleid bij besluitvorming over een Nieuw Stadskantoor en VMBO

De SP fractie heeft voor donderdag 28 januari een interpellatiedebat aangevraagd over de volgens het college noodzakelijke bezuinigingen.
De inkt van de besluitvorming over een Nieuw Stadskantoor en het VMBO, waarbij de gemeente 60 miljoen euro investeert is nog niet opgedroogd en het college geeft aan dat er de komende jaren tussen de 15 en 25 miljoen per jaar moet worden bezuinigd.

Lees verder
8 december 2009

Roosendaal neemt groot financieel risico met besluit nieuwbouw VMBO en Stadskantoor

Hieronder de bijdrage van de SP in de commissie bestuur van 1 december jl. over de plannen om te besluiten tot nieuwbouw voor een VMBO school en een nieuw Stadskantoor in 1 gebouw met 5 etages in Spoorhaven/Stadoevers. De gemeente neemt naar de mening van de SP te grote financiële risico’s die op termijn ten koste kunnen gaan van leefbare wijken en dorpen, de WMO en het beheer van grijs en groen.

Lees verder

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier