h

Stadsoevers & Stadskantoor

21 oktober 2011

Keert de wal het schip?

Dat de SP al sinds jaren niet gelooft in de bouw van een nieuw stadskantoor in een nieuwe wijk Stadsoevers is geen nieuws. Al sinds de eerste plannen voor een nieuwe wijk “over het spoor”, eerst nog Spoor-Haven geheten, in de gemeente raad werden gepresenteerd verkondigen we de mening dat: 1 het wel een wijk zou moeten worden met voldoende sociale woningen, en 2 dat een prestige project als een nieuw stadskantoor er niet in hoort. Sinds die eerste plannen uit de jaren negentig van de vorige eeuw is er heel wat aan gesleuteld.

Lees verder
16 februari 2011

Stadskantoor: PROTEST!

PROTESTOnlangs heeft de Roosendaalse gemeenteraad besloten de bouw van een nieuw stadskantoor toch door te zetten. Dat de Roosendalers dit miljoenenverslindende project absoluut niet zien zitten is een feit dat de raad eenvoudig negeert.
Ook de afgelopen weken, tijdens het campagnevoeren op de markt en bij diverse winkelcentra, kwam de mening van de Roosendalers weer duidelijk naar voren: geen nieuw stadskantoor!
Nu de raad dit domme besluit heeft genomen rest de kiezer niets anders dan een partij kiezen die hier altijd consequent tegen is geweest: De SP dus.

Lees verder
11 februari 2011

Stadskantoor: Raad tegen de bevolking

Stadskantoor PROTEST!Donderdag 10 februari nam de gemeenteraad (die door de Roosendaalse bevolking gekozen is) een besluit dat faliekant tegen de wil van diezelfde Roosendaalse bevolking in gaat.
Ze besloot in al haar wijsheid namelijk om groen licht te geven voor de bouw van een nieuw stadskantoor. Dit ondanks een overduidelijke antistemming onder de bevolking. Niet alleen het door de SP in juni j.l. georganiseerde referendum gaf dat aan, ook allerlei andere peilingen (o.a. door BN de Stem) geven steeds hetzelfde beeld. De Roosendaler ziet dit plan absoluut niet zitten. Hoe is het mogelijk dat de volksvertegenwoordigers zó tegen de wil van hun kiezers in handelen?

Lees verder
26 november 2010

SP demonstreert voor openbaarheid.

Omdat onder aanvoering van de GroenLinks wethouder Jan Peeters de gemeenteraad in het geheim werd geïnformeerd over de nieuwste inzichten van het college over het stadskantoor demonstreerde de SP voor de ingang van het gemeentehuis met het spandoek “Openbaarheid”. Dat je anno 2010 nog voor zo’n fundamenteel principe moet demonstreren is wel een dieptepunt in de hele langslepende discussie rond dit dossier. Er bestaan weinig onderwerpen waarover zo veel te doen is geweest als de nieuwbouw van het stadskantoor. Hoe verzin je het dan om juist daarover een besloten bijeenkomst te beleggen? De SP vond dat dat echt niet kon en liet dat overduidelijk aan de collega raadleden die wel naar binnen gingen weten.

Lees verder
24 november 2010

Fractie keert zich tegen beslotenheid vergadering gemeenteraad.

Onze fractie heeft zich uitgesproken tegen de beslotenheid van de gemeenteraad vergadering over de nieuwbouw van het stadskantoor. Juist besluiten over dit onderwerp, dat zo veel Roosendalers heeft bezig gehouden en dat qua financiën alleen al een enorme impact heeft op de armslag van de gemeente, leent zich er niet voor om in beslotenheid voor te bereiden. Hierover moet zo open en transparant mogelijk worden gesproken en besloten.
We roepen daarom op voor een protest manifestatie voor het gemeentehuis op donderdag 25 november van kwart over 7 tot half 8. Hieronder tien redenen waarom onze fractie tegen deze achterkamertjes politiek is.

Lees verder
8 november 2010

SP OP DE MARKT PEILT MENING: “OOK BESTUURSCENTRUM NIET WENSELIJK “

Afgelopen zaterdag heeft een delegatie van de SP afdeling Roosendaal op de zaterdagmarkt de bezoekers gevraagd naar hun mening over de plannen van de gemeente om een bestuurscentrum te bouwen in de wijk Stadsoevers.
De conclusie mag wel duidelijk zijn, van de mensen die we hebben gesproken was het merendeel het niet eens met dit voorstel. Zo leeft er onder velen de angst dat na verloop van tijd steeds meer functies vanuit het huidige stadskantoor zullen verschuiven naar de nieuwe locatie, waardoor uiteindelijk toch de plannen om het stadskantoor op Stadsoevers te vestigen uitgevoerd kunnen worden. Je kunt dan ook wel stellen dat, wat dit onderwerp betreft, het wantrouwen onder de Roosendaalse bevolking richting de gemeente groot is.

Lees verder
8 november 2010

SP wil duidelijkheid over plannen nieuwbouw Bestuurscentrum Stadsoevers.

De SP fractie heeft vanmiddag een verzoek ingediend om de wethouder te interpelleren over de gang van zaken rond de mogelijke nieuwbouw van een stadkantoor of bestuurscentrum in Stadsoevers. De SP fractie is bang dat de raad achter de feiten aan gaat lopen nu er weer een aantal maanden uitstel dreigt over de besluitvorming. Wij willen daar meer duidelijkheid over en hebben daarom een interpellatieverzoek ingediend.

Lees verder
3 november 2010

SP peilt opnieuw mening over stadskantoor.

Zaterdag zal de SP weer aanwezig zijn met haar mobiele standje op de Nieuwe Markt. Het is inmiddels een kleine traditie dat de partij op de eerste zaterdag van de maand op die plek aanwezig is. Van 13 tot 16 uur. Deze keer wil de SP vooral horen van het Roosendaals publiek hoe er nu gedacht wordt over het nieuwste idee dat B&W naar buiten heeft gebracht over de nieuwbouw plannen voor het stadskantoor. Zoals gemeld is het idee deze week afgeblazen om het stadskantoor aan het Stadserf af te stoten en eventueel te slopen ten faveure van een compleet nieuw kantoor op de nieuw aan te leggen wijk Stadsoevers. Maar wat er nu wel gaat gebeuren is niet erg duidelijk. De SP heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat nieuwbouw geldverspilling is zeker in deze economisch moeilijke tijden. De oorspronkelijk voorgestelde combinatie VMBOschool / stadskantoor leek ons ook altijd gekunsteld. Tijdens de laatste verkiezingscampagne organiseerde de SP nog een alternatief referendum over de kwestie.

Lees verder
19 juli 2010

Referendumresultaat nieuwbouw Stadskantoor aangeboden aan burgemeester mevrouw H Huijbregts.

In een open en in goede sfeer verlopen gesprek zijn de ruim 12 honderd retour gekomen referendum kaarten aan burgemeester Huijbregts overhandigd. Ze nam het resultaat van het door de SP georganiseerde referendum in ontvangst in haar functie van voorzitter van de gemeenteraad. Daardoor kan ook de raad weer opnieuw over de kwestie debatteren. En dat zal ze zeker doen gezien ook de commotie die in de laatste raadsvergadering ontstond toen de meerderheid van de raad het SP fractie voorzitter Peter den Hartog niet toestond een debat te voeren over de nieuw naar buiten gekomen tegenvallende cijfers.

Lees verder
14 juni 2010

Referendum: Bevolking van Roosendaal zegt nee tegen nieuwbouw stadskantoor.

De uitslag van het door de SP georganiseerde referendum over de nieuwbouw van het stadskantoor is absoluut eenduidig: De bevolking heeft totaal geen behoefte aan dit project, 98,5% van de Roosendalers zegt Nee. We kunnen onze volksraadpleging die rond de dag van de verkiezing van de Tweede Kamer - 9 juni- werd georganiseerd een succes noemen. Op een kleine 18.000 oproepen door heel Roosendaal verspreid, kregen we een totaal respons van 1737. Dat is 9,6% en volgens marketing deskundigen een heel behoorlijk resultaat. Maar veel meer aansprekend is de verhouding “ja stemmers” versus de “nee stemmers”.

Lees verder

Pagina's

Volg SP Roosendaal

U bent hier