h

Drugsbeleid

15 februari 2011

Raad neemt voorstel SP over om woonvoorziening drugsverslaafden te sluiten bij overlast.

De SP-fractie heeft gisteren in de Raad gewezen op het belang van een woonvoorziening voor chronische drugsverslaafden. De SP heeft er tevens op gewezen dat de omwonenden daarvan geen overlast mogen ondervinden. De woonvoorziening moet worden gesloten als die overlast er wel komt. De SP heeft daarom samen met de PvdA en GroenLinks een motie daarover ingediend. Deze motie is gisteren met 23 tegen 10 stemmen aangenomen.

Lees verder
3 februari 2011

Motie voor garantie tegen overlast

De SP fractie komt met een motie over de door de buurt gevreesde overlast van de woonvoorziening voor drugsverslaafden. Hiermee toont de SP fractie dat zij echt geluisterd heeft naar de bezwaren van de buurt. De woonvoorziening is gepland op de hoek Freijterslaan/Wouwseweg. De buurt had veel bezwaren en vreest overlast van een dergelijke woonvoorziening.

Lees verder
14 januari 2011

Wantrouwen en drijfzand

Raadsvergadering over woonvoorziening drugsverslaafden en de nieuwbouw stadskantoor legt grote kloof tussen bestuur en burger bloot.
Op de zogenaamde beeldvormende raadsvergadering van donderdag 13 januari kwamen slechts twee onderwerpen aan de orde: de keuze van de lokactie Wouwseweg/Freijterslaan voor een woonvoorziening voor drugsverslaafden en het nieuwste plan van Burgemeester en wethouders voor de bouw van een nieuw stadskantoor in de eveneens nieuw te bouwen wijk Stadsoevers.

Lees verder
21 oktober 2010

Keuze locatie woonvoorziening drugsverslaafden

In de commissie samenleving is gisteren uitgebreid gesproken over de keuze van een locatie voor een woonvoorziening voor drugsverslaafden. Het College wil een dergelijke voorziening realiseren op de hoek Burgemeester Freijterslaan/Wouwseweg. Ada Oudhof heeft namens de SP-fractie gisteren aangegeven dat de raad veel te weinig tijd heeft gekregen om zich hier een oordeel over te vormen. En dat ook de buurtbewoners zich overvallen hebben gevoeld door de beslissing van het College. Ada heeft gepleit voor uitstel van de beslissing. De buurtbewoners hebben dan meer gelegenheid om zich te laten horen en om informatie te krijgen over de doelgroep en de voorziening. Draagvlak proberen te creëren, het oprichten van een Buurt beheergroep, luisteren naar de buurtbewoners is naar de mening van de SP op dit moment belangrijker dat nu overhaast een beslissing te nemen. De andere raadsfracties waren het met de SP eens om de beslissing uit te stellen . Zie hierna het betoog van Ada gisteren in de commissie.

Lees verder
4 oktober 2010

locatiekeuze Woonvoorziening voor mensen met een chronische drugsverslaving

De SP fractie heeft vandaag bij de voorzitter van de raad een verzoek gedaan om de wethouder te mogen interpelleren inzake het gevoerde beleid om te komen tot een woonzorgcomplex voor chronisch drugsverslaafden. Vorig jaar heeft de raad het college unaniem gesteund in de wijze waarop dit woonzorgcomplex tot stand moest komen. Extra aandacht werd daarbij gevraagd voor de communicatie met de inwoners van Roosendaal. Nu er een voorkeurslocatie is en dat de gemoederen weer flink bezig houdt is de SP fractie van mening dat ook nu de raad zich uit moet spreken. Het wachten op een complete raadscyclus tot 10 november a.s. duurt ons te lang daarvoor is het onderwerp te actueel.

Lees verder
12 augustus 2010

Uitwerking rapport drugsoverlast stelt teleur

Het gebeurt zelden, maar twee dagen nadat de SP vragen had gesteld aan de
Burgemeester over het openbaar maken van het rapport over drugsoverlast in West-
Brabant is het rapport al openbaar gemaakt. Of dit komt door de vragen van de SP (en
D’66 fracties in Etten Leur en Breda) is niet duidelijk, maar het is wel opvallend dat een
dergelijk belangrijk rapport over één van de belangrijkste thema’s in West-Brabant
midden in de vakantieperiode openbaar gemaakt wordt, terwijl het al drie maanden
geleden vastgesteld is. De SP gaat hier na het reces in de commissie Bestuur meer
duidelijkheid over vragen. Het lijkt erop dat de vermeende overeenstemming tussen de
Burgemeesters van de 18 West-Brabantse gemeenten helemaal niet zo groot is als
gemeld wordt. Het feit dat het rapport Fränzel gepresenteerd werd terwijl hijzelf nog op
vakantie was geeft te denken.

Lees verder
4 augustus 2010

Rapport naar onderzoek over drugsoverlast in West-Brabant moet openbaar gemaakt worden

De SP fractie heeft vandaag vragen gesteld aan de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid over het openbaar maken van een onderzoek naar drugsoverlast in west-brabant. In een artikel op de website van Binnenlands Bestuur wordt vermeld dat het rapport in mei 2010 vastgesteld is en in beslotenheid besproken is door het regionaal college van de politieregio Midden- en West-Brabant. De SP fractie wil weten wanneer het rapport openbaar gemaakt wordt en, indien de portefeuillehouder het rapport niet openbaar wil maken wat de redenen daarvoor zijn.

Lees verder
27 februari 2010

Krista van Velzen bezoekt Credo gebied


Vandaag heeft SP 2e kamerlid Krista van Velzen Roosendaal bezocht om onze campagneactie om een start te maken met de renovatie van het stadskantoor te ondersteunen.
Samen met collega 2e kamerlid Hugo Polderman en lijsttrekker Peter den Hartog heeft ze rond gekeken in het Credo gebied. We hebben gesproken met enkele ondernemers in het gebied en de foto’s maken duidelijk dat misschien de drugstoeristen verdwenen zijn, maar het aanzicht van de Molenstraat nog steeds verschrikkelijk is. De straat ( en zeker het Oostelijke gedeelte) ziet er verpauperd uit.
Krista raadde de SP Roosendaal aan om vooral eens te gaan kijken in vergelijkbare straten in bij voorbeeld Den Haag. De gemeente Den Haag heeft daar mogelijkheden geboden aan jonge ondernemers en krakers om de straten weer leefbaar te maken. Daarna kwam de bedrijvigheid vanzelf.
Er moet echt iets gaan gebeuren in dit deel van Roosendaal. Credo heeft tot nu toe te weinig opgebracht.
De SP Roosendaal wil voor de toekomst graag een steentje bijdragen aan de leefbaarheid van de oostelijke Molenstraat.

Lees verder
25 februari 2010

Kamerlid Krista van Velzen, woordvoerder voor drugsbeleid, bezoekt Roosendaal.

Krista van Velzen die in de Tweede Kamer de SP woordvoerder is voor het drugsbeleid zal zich aanstaande zaterdag 27 febr. door de lokale SP laten voorlichten over het Roosendaalse beleid om alle coffeeshops te sluiten. In de omgeving Molenstraat zal Krista getoond worden hoe het gebied er nu uit ziet en er zal aandacht zijn voor het zogenaamde “waterbed effect”van dit strenge anti -coffeeshop beleid: Hoe staat het met de overlast in de woonwijken nu de coffeeshops in het centrum gesloten zijn. In de landelijke politiek wordt momenteel het drugsbeleid van deze demissionaire regering besproken en daarbij zal ook het Roosendaalse voorbeeld aan de orde kunnen komen.
SP kamerlid Krista van Velzen

Lees verder

Volg SP Roosendaal

U bent hier