h

Raadsvragen

21 augustus 2011

College moet ingrijpen bij slechte onderwijskwaliteit Brede School in Kalsdonk

De SP-fractie in de Roosendaalse gemeenteraad maakt zich erg ongerust over de zeer slechte onderwijskwaliteit van de Brede School in Kalsdonk. De onderwijsinspectie heeft over die kwaliteit in 2011 een vernietigend rapport opgesteld. Het onderwijs op basisschool “De Vlindertuin”, onderdeel van de Brede School, wordt door de onderwijsinspectie als ‘zeer zwak” beoordeeld. De onderwijsresultaten zijn al vanaf 2007 sterk onvoldoende. Ook het onderwijsmanagent op de school wordt door de inspectie heftig bekritiseerd. Ada Oudhof van de SP-fractie heeft hierover Raadsvragen gesteld en heeft het College opgeroepen zich nadrukkelijker met de school te bemoeien nu gebleken is dat het schoolbestuur (de stichting KPO) en diens Raad van Toezicht er al vanaf 2007 niet in geslaagd zijn het onderwijs te verbeteren.

Lees verder
28 juli 2010

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Het heeft even geduurd, maar het college van burgemeester en wethouders (B enW) heeft nu ingezien dat bij toekomstige bezuinigingen alle projecten in ogenschouw genomen moeten worden en dus ook Stadsoevers met het Nieuwe Stadskantoor.
In december 2009 heeft de SP fractie een motie ingediend dat de besluitvorming over de bouw van een nieuw stadskantoor over de verkiezingen van maart 2010 heen getild moest worden. Bijna hooghartig werd deze motie door het college, maar ook door de andere fracties in de gemeenteraad afgewezen.
Ook toen in januari van dit jaar duidelijk werd dat er veel bezuinigd moet gaan worden bleven de partijen volharden in hun standpunt; “De SP moest niet zo moeilijk doen, er was toch een democratisch besluit genomen” werd gezegd..

Lees verder
21 juli 2010

Nieuwe kostenoverschrijdingen ZuidOostKwartier aangekondigd

De SP fractie heeft vandaag (21 juli) vragen gesteld aan het college over de ontwikkelingen rond de bouw van een school en sporthal op het ZuidOostKwartier.

Lees verder
5 juli 2010

SP gaat wethouder aan de tand voelen over risicoanalyse nieuwbouw stadskantoor

De SP fractie gaat donderdag het college interpelleren over een risicoanalyse voor de nieuwbouw van het stadskantoor. Terwijl aangegeven wordt dat de risico’s substantieel zijn gaat het college toch door alsof er niets aan de hand is. Ze gaan zelfs zo ver dat ze nu al aankondigen dat de nieuwbouw er moet komen ook als wordt niet voldaan aan de opdracht van de raad.

Lees verder
17 mei 2010

Verwerpelijke actie tegen komst moskee

Zaterdag 15 mei j.l. is er een dood schaap aan de in aanbouw zijnde moskee aan de Burgemeester Schneiderlaan gehangen, waarschijnlijk door tegenstanders van de moskee.
De SP afdeling Roosendaal vind deze vorm van protest zeer stuitend en verwerpelijk. Het is echt een laffe vorm en bovendien is het ook nog eens een vorm van dierenmishandeling.
Als er onvrede is over een genomen besluit zijn er andere en betere vormen van actie te bedenken, waarbij er ruimte over blijft om met elkaar in gesprek te blijven.
Maar de SP is vooral van mening dat een moskee ook in een woonwijk hoort waar veel mensen wonen die daar gebruik van willen / kunnen maken. Een moskee is als verzamelgebouw ook voor andere wijkbewoners prima geschikt. Of gaan we nu ook alle katholieke en protestantse kerken uit de woonwijken verbannen?

Lees verder
19 april 2010

Coalitie RL, PvdA, CDA en Groen Links maakt valse start en geeft weinig vertrouwen

Donderdag 15 april is er een raadsbijeenkomst geweest over het coalitieakkoord tussen Roosendaalse Lijst, PvdA, CDA en Groen Links. Peter den Hartog is daarbij namens de SP fractie uiterst kritisch geweest over de wijze waarop deze coalitie tot stand gekomen is. Voor de verkiezingen werd door RL, CDA en PvdA gesuggereerd dat ze de resultaten van een onderzoek naar de kosten van een nieuw stadskantoor af zouden wachten, maar uiteindelijk stond al lang vast dat dat stadskantoor er kost wat kost moet komen. Dat is ook de reden dat de SP geen enkele kans maakte om aan de coalitie deel te nemen.

Lees verder
11 april 2010

SP in Roosendaal neemt het op voor de zelfstandige winkeliers in het centrum

De SP in Roosendaal vindt dat het College van B&W moet voorkomen dat de zelfstandige winkeliers in het centrum van Roosendaal nog verder worden weggedrukt door de grote landelijke winkelketens. De SP-fractie heeft daarover vragen in de gemeenteraad gesteld. Vorige week is uit cijfers bekend geworden dat Roosendaal in het centrum van de stad nog maar een zeer beperkt aantal zelfstandige winkeliers heeft. 92 % van het gehele winkelbestand in het centrum wordt gedomineerd door grote landelijke ketens. Roosendaal scoort daarbij slechter dan de andere steden in Nederland.
De SP vindt dat de gemeente Roosendaal er alles aan moet doen om de zelfstandige winkeliers in het centrum te houden en deze mensen, die zeer hard werken om hun winkel rendabel te exploiteren, zoveel mogelijk moet ondersteunen. Ook startende zelfstandige ondernemers, bijvoorbeeld ook in de Molenstraat, moeten door de gemeente de helpende hand worden geboden.

Lees verder
7 april 2010

Goede treinverbinding met België op losse schroeven

De SP fractie heeft vragen gesteld aan het college over het bericht dat het aansluiten van Roosendaal op de treinverbinding Charleroi-Essen op losse schroeven staat. We worden nu al enkele jaren aan het lijntje gehouden over de gevolgen van het in gebruik nemen van de hoge snelheidslijn. Wij hebben altijd het behoud van de beneluxtrein bepleit, maar ook de snelle verbinding was een goed alternatief. Het voordeel van Roosendaal als “Belgisch” station is dat het grenstarief vervalt en daarmee het reizen naar belgië veel goedkoper wordt.

Lees verder
27 maart 2010

Burgemeester Marijnen gaat boekje te buiten

Burgemeester Marijnen heeft deze week zonder toestemming te vragen een e-mail van een gemeenteraadslid aan een externe onderzoeker aan de leden van het presidium ter hand gesteld. Hij gaat hiermee zijn boekje te buiten. SP fractievoorzitter Peter den Hartog heeft hem hierover een brief geschreven en zal de Burgemeester in de Raadsvergadering van 21 april interpelleren over zijn handelwijze. Het lijkt erop dat de aandacht voor de nieuwbouw van het Stadskantoor verlegd moet worden naar de vorm. Voelt het college nattigheid met de uitkomsten van het onderzoek?
Hieronder de brief die verstuurd is.

Lees verder
20 november 2009

Openstelling politiebureau Nieuwstraat

De afgelopen periode is helder geworden dat de bezuinigingen van minister van der Horst (PvdA) op het politieapparaat doorgang zullen vinden. Uit een onderzoek van de landelijke SP onder ruim 10.000 agenten is gebleken dat 90% van de agenten van mening is dat ze onvoldoende in de buurt aanwezig zijn, terwijl 70% juist vindt dat kleinschalige politieposten in de wijken de veiligheid juist vergroten.

Lees verder

Pagina's

Volg SP Roosendaal

U bent hier