h

Koopzondagen

17 juni 2012

College moet aantal koopzondagen aanpassen

In november vorig jaar had de SP er in de Raad al een stevig punt van gemaakt. Het voorstel toen van het College om van elke zondag een koopzondag te maken was in strijd met de wet. De SP was het bovendien niet eens met het Collegevoorstel omdat de kleine zelfstandigen er onvoldoende over waren gehoord. Ondanks deze kritiek besloot de meerderheid van de Raad toch in november vorig jaar tot 52 koopzondagen. De SP bleek echter achteraf gelijk te krijgen. De bezwarencommissie van de Raad adviseerde deze maand om het besluit uit november terug te draaien.

Lees verder
26 januari 2012

Winkeliers dienen bezwaarschrift in tegen koopzondagen in Roosendaal

De SP-fractie heeft in het belang van de kleine zelfstandigen en in verband met de noodzakelijke diversiteit in het winkelaanbod in Roosendaal eind vorig jaar tegen het voorgenomen besluit gestemd om in Roosendaal 52 koopzondagen toe te staan. De fractie heeft toen ook gewezen op de grote onvrede bij veel winkeliers. Naar de mening van de fractie toen heeft het College veel te weinig naar deze winkeliers geluisterd. Dat blijkt ook nu. De Stichting Tegen Verruiming Zondagopenstelling eist samen met 29 winkeliers in de gemeente Roosendaal herroeping van het omstreden raadsbesluit om 52 koopzondagen toe te staan.

Lees verder
21 januari 2009

Koopzondagenbesluit vernietigt door College van beroep Bedrijfsleven

Het College van beroep voor het Bedrijfsleven heeft de stichting Keerpunt gelijk gegeven in het beroep tegen de 52 koopzondagen voor Rosada.
Nu het besluit van de gemeenteraad door het college van beroep vernietigd is ontstaat een nieuwe politieke situatie en zal de gemeenteraad een nieuw besluit moeten nemen.
Gelet op de huidige politieke verhoudingen zal dit een bijzonder debat gaan worden, want er is geen meerderheid voor 52 koopzondagen voor Rosada en 15 voor de Binnenstad.

Lees verder
8 juli 2008

Koopzondagencollege PvdA, RL en VVD gevallen

Tijdens de laatste raadsvergadering op 7 juli is de coalitie PvdA, RL en VVD uit elkaar gevallen. Nadat de VVD een motie van wantrouwen tegen wethouder Buijs gesteund had hebben de andere twee coalitiepartijen het vertrouwen in de VVD opgezegd. Dat hebben ze niet in het openbaar tijdens een raadsvergadering gedaan, maar op een terras na de raadsvergadering van donderdag 3 juli jl.

Lees verder
25 oktober 2007

Bezwaarcommissie van de gemeente maakt gehakt van besluit 52 koopzondagen

De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie van de gemeente Roosendaal heeft het bezwaar van stichting Keerpunt gegrond verklaard om 52 koopzondagen toe te staan voor Rosada.
De SP fractie heeft inmiddels een interpellatiedebat aangevraagd voor de raadsvergadering van 1 november a.s.

Lees verder
14 juni 2007

Gemeenteraad neemt slecht besluit over koopzondagen

Na een heftig besluitvormingstraject (zie artikelen op de website) is de kogel voorlopig door de kerk. Rosada mag 52 zondagen open zijn en winkels in de Binnenstad maximaal 15 (was 12) per jaar. Hiermee heeft volgens de SP wethouder Pelle precies bereikt wat hij wilde met steun van de collegepartijen PvdA, Roosendaalse Lijst en de VVD.

Lees verder
31 mei 2007

Motie van afkeuring n.a.v. debat koopzondagen

Naar aanleiding van het debat over de koopzondagen in de gemeenteraad van mei is door de fracties van CDA, Groen Links en SP de volgende motie opgesteld.

Lees verder
31 mei 2007

Bijdrage 1e termijn koopzondagen in de gemeenteraad van mei

Voorzitter, voor de SP blijft voorop staan dat bij de komst van Rosada de uitdrukkelijke afspraak was om het bij maximaal 12 koopzondagen te houden. Keer op keer heeft wethouder Pelle dit bevestigd. Tijdens informatiebijeenkomst, in de raad van 29 april 2004, in overleggen met de regiogemeenten.

Lees verder
26 april 2007

Nog geen besluit over verruiming koopzondagen

Er zal in de raadsvergadering van 26 april nog geen besluit genomen worden over verruiming van het aantal koopzondagen.
De extra commissie Samenleving kwam woensdag niet verder dan de eerste termijn van de fracties, waarna de meerderheid van de commissie tot de conclusie kwam dat het raadsvoorstel nog niet behandeld kan worden.

Lees verder
26 april 2007

Bijdrage commissie samenleving over koopzondagen

Schets over de wijze waarop dit voorstel tot stand gekomen is.
29 april 2004 is er een duidelijk besluit genomen door de raad; na komst Rosada geen wijziging van het koopzondagenregime.
Het voorstel is geen onderdeel van het Roosendaals coalitieakkoord van april 2007 en geen onderdeel van het Roosendaals collegeakkoord.

Lees verder

Pagina's

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier