h

Nieuws uit 2007

7 juni 2007

24-uurs vraag Positie Stadswachten

De SP maakt zich zorgen over de positie van de stadswachten die werken voor de gemeente Roosendaal. Ze maken zich vooral zorgen of het college de afspraken die vorig jaar gemaakt zijn, dat de stadswachten overgaan naar de afdeling handhaving wel goed en zorgvuldig uitgevoerd wordt. Hierbij de bijbehorende 24-uurs vraag.

Lees verder
31 mei 2007

Motie van afkeuring n.a.v. debat koopzondagen

Naar aanleiding van het debat over de koopzondagen in de gemeenteraad van mei is door de fracties van CDA, Groen Links en SP de volgende motie opgesteld.

Lees verder
31 mei 2007

Bijdrage 1e termijn koopzondagen in de gemeenteraad van mei

Voorzitter, voor de SP blijft voorop staan dat bij de komst van Rosada de uitdrukkelijke afspraak was om het bij maximaal 12 koopzondagen te houden. Keer op keer heeft wethouder Pelle dit bevestigd. Tijdens informatiebijeenkomst, in de raad van 29 april 2004, in overleggen met de regiogemeenten.

Lees verder
31 mei 2007

Halfuur vraag: Regionale synergie door komst van Rosada

In Raadsmededeling 2006-160 Synergie Rosada: een actieplan voor de regio wordt reeds aangegeven dat in overleg met de regio een actieplan opgesteld zal worden.
Voor het realiseren van een actieplan wordt een extern bureau ingeschakeld.
De eerste stap is het verkennen van de mogelijkheden om synergie te behalen uit de komst van Rosada voor de regionale bedrijven. Na deze verkenning wordt een actieplan opgesteld.

Lees verder
31 mei 2007

Halfuur vraag: WSW wachtlijst

Eind 2006 werd door de Tweede kamer een amendement van SP-kamerlid Ewout Irrgang aangenomen. In dit amendement werd 25 miljoen extra uitgetrokken voor de aanpak van de wachtlijsten in de WSW (30 885 B nr.3).

Lees verder
9 mei 2007

BN DeStem: SP stelt vragen over baggeren in park

De SP heeft het college van B en W van Roosendaal om opheldering gevraagd over het uitbaggeren van de Dijkwetering in het Godwaldtpark.

Lees verder

Pagina's

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier