h

Nieuws uit 2007

28 juni 2007

Bijdrage 1e termijn Kadernota

Hieronder de bijdrage van de SP Fractie tijdens de behandeling van de kadernota op 28 juni.

Lees verder
28 juni 2007

SP maakt zich zorgen over de ontwikkelingen bij de WVS groep

Hierbij de bijdrage van de SP fractie in de raad van 27 juni jl. over de jaarrekening 2006 en de begroting 2008 van de WVS groep.

Lees verder
18 juni 2007

Half uur vraag 27 juni 2007: Behoud Beneluxtrein

Zaterdag 16 juni jl. stond er een artikel in BN/deStem met als titel “Provincie wil extra intercity België”.
In het artikel wordt beweerd dat het college van Gedeputeerde Saten van de provincie Noord-Brabant wil dat er naast de HSL-shuttle vanuit Breda naar Antwerpen, een extra intercity naar Antwerpen gaat rijden.

Lees verder
14 juni 2007

RBC moet eigen problemen oplossen

De gemeenteraad heeft in grote meerderheid (alleen VVD was tegen) het college van BenW geadviseerd om RBC geen nieuwe garanties meer te verstrekken.
RBC moet nu de eigen financiële problemen oplossen die ze ook zelf veroorzaakt hebben.

Lees verder
14 juni 2007

Gemeenteraad neemt slecht besluit over koopzondagen

Na een heftig besluitvormingstraject (zie artikelen op de website) is de kogel voorlopig door de kerk. Rosada mag 52 zondagen open zijn en winkels in de Binnenstad maximaal 15 (was 12) per jaar. Hiermee heeft volgens de SP wethouder Pelle precies bereikt wat hij wilde met steun van de collegepartijen PvdA, Roosendaalse Lijst en de VVD.

Lees verder
7 juni 2007

Bijdrage 1e termijn Liquiditeitspositie RBC

De SP heeft grote moeite met de gang van zaken die moet leiden tot besluitvorming door het college over de liquiditeitspositie van RBC.
De raad kan haar wensen en bedenkingen uiten, maar moet dat doen op materiaal dat voor 80% vertrouwelijk en geheim is. Ik begrijp heel goed dat niet alles openbaar gemaakt kan en mag worden; zeker niet de zaken die de positie van RBC kan schaden, maar het is op deze manier onmogelijk om een zuiver en objectief debat te voeren.

Lees verder

Pagina's

Vul hierboven uw contactgegevens in. We gebruiken deze gegevens om persoonlijk contact met u op te kunnen nemen.
Meer informatie staat in ons 
privacy reglement

 

Volg SP Roosendaal

U bent hier